WWF efterlyser fler hållbarhetskrav

En stark ökning av bioenergikonsumtionen i världen kräver starka regelverk och certifiering. Men en ohämmad användning utan krav kan vara direkt skadlig, eftersom marken inte räcker till att odla både mat, virke och bränslen, säger WWF i en ny rapport.

Bioenergin är en av flera lösningar för att ersätta fossila bränslen. En ökad global efterfrågan av timmer, papper och bioenergi kan leda till att upp mot 300 miljoner hektar obrukad naturskog tas i bruk och att nyetablering av trädplantager expanderar med 250 miljoner hektar. Det menar WWF i den nya delrapporten av Living Forests Report. För att förhindra negativa effekter på klimat, biologisk mångfald och människor krävs starka regelverk.

– Om vi ska motverka klimatförändringar och energifattigdom i världen är bioenergi en viktig del av lösningen. Samtidigt bidrar den till det ekologiska fotavtrycket. Därför behöver vi motverka negativa effekter både genom lagar och förändringar i vår konsumtion, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWF har i samarbete med IIASA (Institute for Applied Systems Analysis) tittat på konsekvenserna av ett stopp mot avskogning i världen fram till 2020 och en global omställning till 100 procent förnybar energi år 2050 . Studien visar att båda målen är nåbara, men det stora orosmolnet är en ökad konsumtion som ökar trycket på biologiskt värdefulla skogar och andra ekosystem, som savann- och gräsmarker.

Enligt rapporten måste konsumtionen av både energi, kött och andra produkter i den rika delen av världen minska. En minskad köttkonsumtion skulle till exempel direkt minska trycket på den globala markanvändningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.