World Economic Forum: Klimatet högsta långsiktiga risken

Klimat Inför kommande toppmötet World Economic Forum släpps nu den årliga globala riskrapporten. 11 000 tillfrågade företagsledare och 1400 riskexperter pekar ut fyra klimatrisker som de allvarligaste globala riskerna ur ett tioårsperspektiv.

World Economic Forum: Klimatet högsta långsiktiga risken
Davos, Schweiz. Foto: WEF

Årets Global Risk Report 2024 från World Economic Forum visar att världens företagsledare ser mörkt på de kommande åren. I rapporten har över 11 000 företagsledare i 113 länder tillfrågats och svaren ger en övervägande negativ uppfattning om de kommande två åren och en ännu mer negativ bild över de närmaste tio åren. Global instabilitet och risk för katastrofer förväntas öka.

Miljörelaterade risker dominerar över alla tre tidsramar. Extremt väder rankas som den största risken för att orsaka en global kris under 2024. Risker för biodiversitetsförluster och kollaps i ekosystem anses vara betydande, särskilt hos yngre respondenter i undersökningen.

Klimat i topp

Av de 34 risker som pekas ut ur ett tioårsperspektiv anses de fyra allvarligaste riskerna ha koppling till miljön. På första plats hamnar extrema väderhändelser, kritisk förändring av jordsystemen, förlust av biologisk mångfald och kollaps i ekosystem samg brist på naturresurser.

Polarisering av samhället rankas också som en av de största riskerna både på kort och lång sikt. Ökad användning av desinformation anses vara den allvarligaste risken ur ett kort perspektiv, två år.

Just nu, under år 2024, anses kostnadsläget och ekonomiska kriser vara allvarliga orosmoment. Inflation och ekonomisk nedgång har blivit betydande bekymmer och kan påverka sårbara länder och befolkningar särskilt hårt, enligt rapporten.

Rapporten pekar också på att avancerad teknologi, inklusive artificiell intelligens, AI, kan skapa nya säkerhetsrisker, särskilt om dessa teknologier utvecklas huvudsakligen av kommersiella intressen.

Rapporten avslutas med att betona att det trots det utmanande globala läget fortfarande finns möjligheter att åtgärda och minska de globala riskerna, både lokalt och internationellt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.