Wikileak en passus i Cancún

Wikileaks avslöjanden av hemliga dokument från världens underrättelsetjänster har dragit som en svallvåg över internationell media. Samtidigt pågår klimatmötet i Cancún där förtroendebristen mellan länderna bara måste övervinnas om en överenskommelse ska bli möjlig.

Wikileak en passus i Cancún

Trots kaosartade förhållanden där bland annat Bangladesh miljöminister tvingats vänta en och en halvtimme på bussen för att ta sig till förhandlingarna är stämningen i Cancún bra mycket bättre än vid det kollapsade mötet i snökaosens Köpenhamn för ett år sedan. I varje fall om man får tro Richard Klein, Stockholm Environment Institute som följer förhandlingarna på plats.

– Patricia Espinosa som håller i mötet och FN:s klimatchef Christiana Figueres gör båda sitt yttersta för att skapa en inkluderande och transparent process där debatten inte bara domineras av en handfull länder, säger Richard Klein.

Och det är positivt, till och med mycket positivt, för en bra stämning som överbygger den förtroendekris som fanns i förhandlingarna under Köpenhamnsmötet är nödvändig om ländernas ledare ska skaka hand i slutet på andra förhandlingsveckan istället för att visa varandra ryggen.

– Det finns fortfarande stora luckor när det gäller förtroendet länder emellan som beror på flera olika saker, säger Richard Klein.

Några av orsakerna är finansiella löften till utvecklingsländer som inte blivit uppfyllda, att USA tidigare gett löften om utsläppstak som sedan stoppats i senaten, att många länder som skrivit under Kyoto ändå inte följt avtalet, med mera.

Samtidigt som klimatförhandlingarna pågår för fullt har också Wikileak valt att släppa tusentals dokument som kanske inte direkt gynnar förhandlingsklimatet i Cancún.

– Jag tror inte att dokumenten har så väldigt stor betydelse för förhandlingarna här. Det finns inte så mycket att förstöra eftersom förtroendet mellan länderna redan är skadat. Dokumenten bekräftar vad folk redan gissat, att det pågår en hel del i det fördolda.

Lika mätning

Något som är viktigt nu, enligt Richard Klein , är att skapa gemensamma system för mätning och verifikation som alla litar på.

Idag finns det nämligen inga gemensamma metoder för att rapportera hur man har skött sina utsläppsåtaganden. Man jämför äpplen med päron. En process för att ta ta fram ett gemensamt ramverk är på gång.

– Det kanske låter tråkigt och tekniskt, och inte alls särskilt sexigt ur allmänhetens perspektiv, men jag tror att det är nödvändigt med gemensamma mätbara metoder för att kunna bygga förtroende, öka transparensen och på så sätt komma framåt i processen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.