Webbverktyg för småföretag

Skandias webbtjänst för verksamhetsstyrning, Global Responsibilty, byter inriktning. Istället för satsningen på att vara ett verktyg för multinationella koncerner väljer de att försöka hitta kunder bland små- och medelstora företag.

Global Responsibility ligger numera i ett fristående dotterbolag till Skandia kallat Global Responsibility International AB. Det bolaget har skapats genom en fusion av Global Responsibility Holding och E&Q Rating AB. Skandia valde då att integrera webbplattformarna E&Q Rating och Global Responsibility till något som kallas Global Responsibility, GRI. Förändringen innebär att den stora satsningen på att bli ett internationellt webbverktyg för multinationella företag har lagts på is. Istället satsar nu Global Responsibility på att bli ett webbverktyg för små- och medelstora företag i Sverige.

Underlag för förbättringar

Idén är att erbjuda små och medelstora företag och organisationer ett enkelt sätt att få sin verksamhet utvärderad när det gäller hållbarhetsfrågor som kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Det kan man göra genom två olika webbverktyg. Det ena kallas GR Rating och är ett managementverktyg där man på egen hand genomför en verksamhetsanalys som sedan bildar underlag för ett förbättringsarbete. Det andra kallas GR Performance och är ett verktyg för att rapportera strategisk information med inriktning på hållbarhetsfrågor. Än så länge har Global Responsibility bara kunder på GR Rating.

Ett steg vidare

Lungmedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping är en av de organisationer som har utvärderat sin verksamhet med GRI. De har systematiskt arbetat med verksamhetsutveckling ända sedan början av 1990-talet.

– Vi ville gå ett steg till och valde då att utvärdera vårt arbete med GR Rating. Jag tycker att det visar hur långt vi har kommit vilket gör att vi har lättare att jämföra oss med andra. Dessutom har det gett oss ett verktyg för att identifiera vilka förbättringsområden vi ska inrikta oss på, säger Marianne Rimås på Lungmedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping.

Flera olika avsnitt

Utvärderingen görs på grundval av en egendeklaration som företagets eller organisationens ledning utför direkt på Internet. Analysen är uppdelad i 28 olika avsnitt. Varje avsnitt inleds med en huvudfråga som undersöker hur du arbetar med rutiner och system inom den aktuella kategorin. Därefter följer ett antal följdfrågor.

Med hjälp av de svar som lämnas utför Global Responsibility International en utvärdering av företagets eller organisationens verksamhetssystem. Den utvärderingen beskrivs också med 13 olika betyg. Företaget eller organisationen får till sist tillgång till ett individuellt utformat underlag för förbättringsarbete.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.