Webbkurs för grön upphandling

Miljöstyrningsrådet startar en webbaserad utbildning i miljöanpassad upphandling. Tanken är att upphandlare ska bli bättre på att ställa relevanta och välformulerade miljökrav vid upphandling och inköp. Utbildningen är en del i Miljöstyrningsrådets arbete för med att vägleda upphandlare som vill arbeta för en hållbar utveckling genom att miljöanpassa sina inköp.

Kursen omfattar allt från grundläggande kunskap om hur man bäst använder miljökrav till kortfattad information om så kallade livscykelkostnadsberäkningar. Kursen tar ca en timme i anspråk och avslutas med ett test som vid tillräckligt stort antal rätta svar ger kursdeltagaren ett diplom.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.