Våtmarkers betydelse för klimatet

Våtmark är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Att återställa våtmarker är därför viktigt för att kunna begränsa klimatförändringarna i den takt som krävs redan till 2030.

Om webbinariet

Arrangör: Naturvårdsverket

Datum: 2021-10-11

Boka

Innehåll

  • Vilken roll våtmarker har i kolcykeln.
  • Vilken effekt dränerade våtmarker har på koldioxidutsläpp.
  • Olika metoder för att plugga diken i våtmarks- och skogslandskap i syfte att minska kunna minska koldioxidutsläppen.

För vem?

Webbinariet riktar sig i första hand till handläggare på länsstyrelser och kommuner som jobbar med våtmarksfrågor. I andra hand till alla andra som har behov eller intresse; på myndigheter, i intresseorganisationer, på företag, journalister eller privatpersoner.

Bakgrund

Våtmarker uppfyller en mängd viktiga funktioner i landskapet och är viktiga pusselbitar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle.

Under en treårsperiod, 2021–2023, finns 775 miljoner kronor för olika våtmarksinsatser i regeringens budget. Naturvårdsverket bjuder därför in till en webbinarieserie om våtmarkers värde och roll i ett hållbart samhälle. Bidrag till denna kunskapshöjande webbinarieserie kommer från myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, forskningsinstitut och privata aktörer.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.