Våtmarker och grön infrastruktur

Våtmarker bidrar till den gröna infrastrukturen, det naturliga nätverk som länkar samman livsmiljöer som är nödvändiga för att djur och växter ska kunna överleva på lång sikt.

Om webbinariet

Arrangör: Naturvårdsverket

Datum: 2021-09-06

Boka

Innehåll

  • Vad är grön infrastruktur och vilken roll spelar våtmarker för denna?
  • Hur ser tillståndet för våra våtmarker ut?
  • Konkreta exempel på hur grön infrastruktur har inkluderats i planering och våtmarksrestaurering.

Föreläsare från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotland och Naturskyddsföreningen i Örebro.

För vem?

Webbinariet riktar sig i första hand till handläggare på länsstyrelser och kommuner som jobbar med våtmarksfrågor. I andra hand till alla andra som har behov eller intresse; på myndigheter, i intresseorganisationer, på företag, journalister eller privatpersoner.

Bakgrund

Våtmarker uppfyller en mängd viktiga funktioner i landskapet och är viktiga pusselbitar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle.

Under en treårsperiod, 2021–2023, finns 775 miljoner kronor för olika våtmarksinsatser i regeringens budget. Naturvårdsverket bjuder därför in till en webbinarieserie om våtmarkers värde och roll i ett hållbart samhälle. Bidrag till denna kunskapshöjande webbinarieserie kommer från myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, forskningsinstitut och privata aktörer.

Detta webbinarium, som är det första i en serie på sju, handlar om våtmarker och grön infrastruktur.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.