Skogen som möjliggörare för en hållbar tillväxt

Den 7:e juli, 08:15-08:45, bjuder Mellansvenska Handelskammaren och Skogsindustrierna in till ett livesänt frukostseminarium för att lyfta i skogen som möjliggörare för en hållbar tillväxt.
Skogsindustrin är en viktig tillväxtmotor i hela Sverige. Skogens betydelse ökar när efterfrågan på hållbar och förnyelsebar material ökar. Hur tar vi tillvara på dessa möjligheter och skapar förståelse för klimatnyttan med svenskt skogsbruk?

Om webbinariet

Arrangör: Mellansvenska Handelskammaren och Skogsindustrierna

Datum: 2021-07-07

Boka

I panelen den 7:e juli deltar bland andra Viveca Beckeman, VD Skogsindustrierna; Katarina Levin, VD Setra Trävaror, Johan Nellbeck, VD på Iggesund Holmen och John Widegren, riksdagspolitiker i miljö- och jordbruksutskottet (M). Tillsammans med samtalsledare från Mellansvenska Handelskammaren bjuds det på en diskussion om hur vi kan skapa förutsättningar för svensk skogsindustri att bidra till en hållbar utveckling globalt och i Sverige.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.