SHIFT – Hör kommunerna som är allra bäst på hållbara transporter berätta hur de arbetar

Vi avslöjar vinnarna i årets kommunrankning SHIFT, det vill säga de städer i Sverige som är allra bäst på hållbara transporter 2021. Vinnarkommunerna får sedan berätta hur de arbetar med hållbara transporter, framgångsfaktorer och erfarenheter.

Om webbinariet

Arrangör: Trivector

Datum: 2021-09-02

Boka

Omställningen till hållbara transporter går inte tillräckligt fort. För att höja tempot och öka fokus gör Trivector sedan 2014 en årlig kommunrankning, SHIFT. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer.
En enkät har gått ut till de 45 kommuner som tidigare medverkat. Svaren från enkäten har sedan kompletterats med information från officiella databaser.

Vi hoppas kunna bjuda på inspiration och tips på åtgärder som bevisligen fungerar och ger resultat!

Kommunrankningen SHIFT bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.