WBCSD välkomnar klimatutspel från Bush

WBCSD, The World Business Council för Sustainable Development – med över 190 internationella företag som medlemmar, ser positivt på Bush idéer kring ett post-2012-ramverk för arbetet mot klimatförändringarna.

Bush förslag liknar WBCSDs förslag till ett nytt internationellt post-Kyoto-ramverk. Enligt Bush bör nyckelländer senast 2008 ha satt ett långsiktigt globalt mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Dessutom ska de ha etablerat nationella mål och strategier på medellång sikt för energisäkerhet och miljö utifrån ländernas specifika egenskaper.

WBCSD hade rundabordssamtal i Bonn i maj, med representanter från UNFCCC, FNs ramkonvention om klimatförändring närvarande. WBCSDs Policy Directions to 2050 slår fast fyra prioriterade punkter:

» Ett långsiktigt mål: senast år 2010 ska ett kvantifierbart 50-årsmål för växthusgasutsläpp, med tydliga delmål, etableras av regeringar i dialog med näringsliv, forskningssamfundet och det civila samhället.

» Ett ramverk för teknikutveckling och införande av ny teknik.

» Utsläppshantering på nationell nivå och sektorsnivå.

» Ett ramverk för att länka samman nationella program och sektorsprogram med internationella utsläppsmarknader.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.