Wästbygg certifierad enligt nya Iso 14001:2015

ISO 14001 För ett par veckor sedan rapporterade M&U om att de första certifieringsbolagen blivit ackerditerade för att certifiera enligt nya Iso 14001. Nu har även de första certifieringarna blivit klara.

Wästbygg certifierad enligt nya Iso 14001:2015

Byggföretaget Wästbygg är ett av de företag som nu kan stoltsera med att vara certifierade enligt både Iso 9001:2015 och Iso 14001:2015.

– Vi fick vår certifiering för både miljö, kvalitet och arbetsmiljö enligt de gamla versionerna i höstas. Vi hade kunnat vänta in certifieringsbolagets ackreditering, men beslutade ändå att köra. Däremot gjorde vi noteringar om de nya kraven och när vårt certifieringsbolag BMG Trada var på gång med sin ackreditering så såg vi ett värde i att certifiera oss enligt de nya versionerna, säger Johan Gustafsson, kvalitets-, miljö och arbetsmiljöchef på Wästbygg.

Tuffa frågor

Wästbygg blev på så vis BMG Tradas första objekt för certifiering enligt 2015-versionerna av miljö och kvalitet och därmed den revision som Swedac följde med på för att ackreditera certifieringsbolaget.

JohanGustafsson
Johan Gustafsson, kvalitets-, miljö och arbetsmiljöchef på Wästbygg.

– De ställde många väldigt tuffa frågor och ville att vi skulle redogöra för våra tankar kring bland annat kvalitetsrisker och livscykelperspektiv, berättar Johan Gustafsson.

Han konstaterar att de nya reviderade versionerna är både lättare att förstå och mer tillgängliga för alla medarbetare, vilket, som han betonar, underlättar för företaget att höja statusen på ett fungerade kvalitetssystem. Att exempelvis utgå från riskanalyser i arbetet med att utforma mål och handlingsplaner gör det tydligare för alla vad syftet är med de rutiner och arbetssätt som utarbetats.

Mindre byråkratiskt

Att ledningssystemen för miljö, kvalitet och arbetsmiljö följer samma struktur är också en stor fördel.

– Med facit i hand ser vi att det var ett väldigt bra steg att ta. Den nya standarden är mindre byråkratisk och mer inriktad på att tillföra organisationen något. Mycket är ju också gemensamt för både miljö, kvalitet och arbetsmiljö när det gäller exempelvis ledarskap, riskhantering och omvärldsanalys. Det blir tydligare när de olika standarderna hänger ihop.

Rent konkurrensmässigt är certifieringen också av stort värde, inte minst för att den förenklar offerter och relationerna med externa intressenter. Johan Gustafsson konstaterar dessutom att de lärt sig mycket om sig själva som företag och har bättre insikt om sina styrkor och förbättringsområden genom arbetet med själva certifieringen.

Rutiner för lärande

En viktig förbättring som arbetet kring certifieringen har fört med sig är exempelvis att de hittat rutiner kring erfarenhetsöverföring.

– Vi har varit dåliga på att ta med oss erfarenheter från ett projekt till ett annat, konstaterar Johan Gustafsson.

Det finns mycket som kan hända i ett byggprojekt, exempelvis att en viss arbetsinsats tar längre tid än beräknat eller att inköp inte fungerat som tänkt. Nu har de rutiner för att utvärdera och återkoppla alla erfarenheter och förbättringsförslag tillbaka in i organisationen, till de som ska räkna på nya projekt.

– Vi är bra på att uppfinna hjulet gång på gång, men den kreativiteten och de resurserna kan vi använda på ett bättre sätt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.