Wales mål: Minska trafiken

Transport Wales koldioxidbudget har lett till att trafikplaneringen förändrats i grunden. Under året har en expertpanel granskat redan beslutade vägprojekt och byggplaner skrotats.

Wales mål: Minska trafiken
Bilismen ska minska med tio procent enligt Wales nya mål för trafiken.

År 2021 antog Wales en övergripande transportstrategi med tre tydliga prioriteringar, alla kopplade till hållbarhet (se faktaruta).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bakgrunden är att Wales utlyst klimatnödläge och antagit en koldioxidbudget för hela ekonomin med nettonollmål för koldioxidutsläpp. För att följa budgeten ska de totala klimatutsläppen minska med 63 procent till 2030. Målet för transportsektorn är bland annat att minska bilresorna med tio procent till 2030 jämfört med 2019.

Ny transportplan för Wales ute på remiss

Fakta

Två beslut

A55

Två rondeller längs den viktiga transportlänken A55 skulle ersättas med planskilda korsningar. Panelen konstaterade att restiderna skulle kortas marginellt om bygget genomfördes. Men planerna låg inte i linje med den nya transporthierarkin, som prioriterar minskat resande och mer miljövänliga transportmedel. De skulle inte heller hjälpa Wales att nå sitt klimatmål. Panelen rekommenderade regeringen att avbryta processen och regeringen följde panelens rekommendation.

By fick ingen förbifart

Byn Llandbedr ligger längs A496, i en nationalpark. Planen var att bygga en 1,5 kilometer lång förbifart. Kostnaden var beräknad till 15 miljoner pund, men skulle troligen bli högre. Rekommendationen blev att inte bygga vägen. Bland annat vägde panelen in de klimatutsläpp som skulle uppstå när stora träd fälldes och vid anläggningsarbetena. Argumentet att det skulle bli bättre för cyklister och fotgängare inne i staden accepterades inte av panelen, som menade att de inte omfattades av projektet och att det därför antagligen var önsketänkande att de skulle uppleva en förbättring.

I den nya transportplanen, som vid denna tidnings pressläggning är ute på remiss, är tanken att de nya målen ska få genomslag.

Men Wales regering har även intresserat sig för vägprojekt som planerats innan den nya transportsstrategin antogs. Med start 2021 har en expertpanel, Roads Review Panel, granskat över 50 olika projekt.

Projekt pausades

Medan granskningen pågick har vägprojekten pausats och inga nya har satts igång.

– Projekten är allt från tidiga optioner till projekt som ligger nära att godkännas för byggstart, säger Matthew Jones på Wales regering.

Nio kriterier

Totalt granskas projekten mot nio kriterier:

1. Kommer projektet att bidra till de övergripande målen och strategierna?

2. Är målen för projektet i linje med den nuvarande politiken?

3. Har alla alternativa lösningar undersökts?

4. Vilken är effekten på koldioxidutsläppen?

5. Är projektet bra för människor och samhälle?

6. Är projektet bra för miljön?

7. Är det bra för området och för ekonomin?

8. Är det bra för kulturen och det walesiska språket?

9. Hur robust är projektet med tanke på framtiden – både klimatförändringar och ändrade beteenden?

Kriterierna är inte viktade, utan alla väger lika tungt.

Slutrapport ännu inte offentlig

Större delen av panelens arbete har redovisats i en slutrapport som ännu inte är offentlig. Men två projekt är redovisade och klara – och i de fallen ledde granskningen till att byggena avbröts, något som kritiserats bland annat av den politiska oppositionen.

Har någon överklagat besluten?

– Nej, men det har skrivits en del om motståndet mot beslutet att inte gå vidare med Llandbedr-passagen, säger Matthew Jones.

Föreslår panelen alternativa transportlösningar?

– Ja, det har de gjort för de två avslutade projekten, och kommer att göra det för resten också, säger Matthew Jones.

Ser likheter med Sverige

Sven Hunhammar, som är miljödirektör på Trafikverket, känner till de walesiska målen för transportsystemet. Han ser likheter med de svenska målen.

– Det ligger väldigt nära svenska transportpolitiken, som ska ge långsiktigt hållbar transportförsörjning, tillgänglighet i hela landet och har hänsynsmål och etappmål för klimat och miljö, säger han.

Liknar panelen vid effektbedömningen

Han ser även svenska paralleller till den panel som granskat projekt i Wales.

– Det finns ju för varje vägprojekt en samlad effektbedömning där det beskrivs hur projektet möter de transportpolitiska målen. Sedan är det upp till beslutsfattaren, alltså regeringen, om de tycker det är bra projekt eller inte, säger han.

Hur är det med målen – finns det något nationellt mål i Sverige om att minska bilismen?

– Nej, det finns inget nationellt mål. Men det finns väldigt många kommuner som har satt sådana mål. De är formulerade olika men går ut på att vi ska åka mindre bil, säger Sven Hunhammar, och fortsätter:

– Men det är sällan kommunen har en plan över hur det ska gå till. Ett mål är ju vettigt och utlösa klimatnödläge kan man ha stora sympatier med. Men att minska trafiken, det tror jag inte att varken kommunerna i Sverige eller regeringen i Wales vet hur de ska åstadkomma. För att minska trafiken räcker det inte bara med satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång. Det skulle krävas mycket tuffa styrmedel också.

Den walesiska processen är föremål för utvärdering. Detta vill dock inte Matthew Jones kommentera, eftersom den delen finns med i en slutrapport som nu ligger hos Wales regering för godkännande.

Fakta

Wales vision för det framtida transporsystemet

Tre prioriteringar för transportsystemet:

Hjälpa människor att minska sitt behov av att resa

Göra det enkelt att ta sig från dörr till dörr för både gods och människor

Uppmuntra människor att byta till mer hållbara transportslag.

Visionen är ett tillgängligt, hållbart och effektivt transportsystem, och förutom de tre prioriterade områdena finns en rad mål för ökat välmående. Till exempel ska transportsystemet bidra till ett mer jämlikt och hälsosammare Wales, och alla ska känna förtroende för transportsystemet och våga använda det.

Systemet ska också vara bra för miljön genom att bidra med kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser, minska avfall och bibehålla biodiversiteten, bland annat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.