Vulkanaska kan förbättra klimatforskningen

Vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott ledde inte bara till inställda flyg,utan har även lett till att forskare kan se historiska klimatväxlingar och bättre förutspå framtida klimatförändringar.

Det är så kallade tefra-partiklar från vulkanaskan som forskare studerat för att spåra och datera snabba klimatväxlingar.

– Tefra är ett utmärkt sätt att datera växlingar i klimatet som skett tidigare i korta cykler, säger Ewa Lind, doktorand vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

I en ny avhandling har hon undersökt hur man kan förfina metoden att använda vulkanaska för att datera korta klimatväxlingar, något som tidigare varit svårt att göra. Askan lagras i havs- och sjösediment, torvmossor och glaciäris och eftersom den sprids över stora områden vid samma tidpunkt blir det möjligt att få exakta länkar mellan olika arkiv och områden.

Genom att återskapa klimatvariationer och se snabba klimatväxlingar blir det lättare att förutspå framtida klimatförändringar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.