Volvo satsar på hybridteknik

Volvokoncernen har tagit fram en hybridlösning för tunga fordon som lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. Med den ny tekniken, som blir kommersiell 2009, räknar man med bränslebesparingar på upp till 50 procent.

Hybridtekniken har blivit ett av huvudspåren för AB Volvos satsning de närmaste åren för att minska användningen av fossila bränslen för tunga fordon. Nyligen presenterade de sin hybridsatsning som innebär att deras fordon ska kunna förses med hybridmotorer under 2009. Koncernens hybridmotorer kommer att ge den största besparingen för fordon med många inbromsningar och accelerationer där beräkningar pekar på bränselbesparingar på upp till 35 procent. Sålunda handlar det främst om närtransportfordon som mindre lastbilar och bussar och anläggningsmaskiner.

Parallella motorer

Den centrala delen i hybridlösningen går under namnet I-SAM, Integrated Starter-Alternator-Motor. Den består av en kombinerad startmotor, framdrivningsmotor och generator. I-SAM samverkar med en automatiskt växlad mekanisk transmission, kallad I-shift, en elektronisk styrenhet, en konventionell dieselmotor och batterier som laddas av bromsenergi. Batterierna kan också laddas under gång av dieselmotorn om det skulle behövas – något som styrenheten känner av.

Det unika med Volvos lösning är att el- och dieselmotorn är kopplade parallellt och kan samverka under drift. Härigenom ökas hybridens kapacitet jämfört med serie-hybrider som är den vanligaste lösningen på hybrider som testas på tunga fordon idag.

Elmotorn träder i funktion när mycket kraft behövs, vid exempelvis accelerationer, men också vid andra kraftpikar som när dörrar ska öppnas eller luftkonditioneringen ska gå. Elmotorn är tillräckligt stark för att själv starta och accelerera tunga fordon. En effekt av detta är att också bullernivån sänks.

Diesel bäst uppe i varv

– Dieselmotorer fungerar bäst när de är uppe i varv och är då bränslesnåla, men drar däremot mycket bränsle i det första låga registret, berättar Mårten Wikforss, pressansvarig på AB Volvo. El används då först tills fordonet nått trafikfart och sedan kopplas dieseln in. El-motorn är också starkast i det lägre registret.

En förutsättning för att få en effektivt fungerande hybrid är att det finns en kostnadseffektiv och fungerande batteriteknologi att tillgå. Här samarbetar Volvo med Effpower som utvecklat en ny teknologi kopplad till dagens bly-syra-batterier som används som startbatterier i dagens fordon. Genom den nya tekniken kan effekten fördubblas. Dessutom kan batterierna laddas många gånger och snabbt utan att korrosion uppstår. Därmed blir livslängden väsentligt högre. Den nya tekniken bidrar också till att tillverkningskostnaderna kan sänkas väsentligt.

– Batterierna kostar bara en femtedel av andra idag tillgängliga alternativ, konstaterar Mårten Wikforss. Priset är i sammanhanget viktigt eftersom våra kunder måste kunna få sina affärer att gå ihop även om de satsar på miljövänligare teknik.

Bussar och närdistribution

Mårten Wikforss pekar på att den stora potentialen för bränslebesparingen ligger i fordon som har många stater och stopp. När det gäller bussar och närdistribution så är det fullt möjligt att nå bränslebesparingar på 35 procent medan det för en långtradare som används för fjärrtransporter bara går att spara 7–8 procent. En intressant kategori är anläggningsmaskiner där man lyfter mycket och gravitationen kan nyttjas när man exempelvis sänker skopor. Här beräknar Volvo att kunna nå en besparingspotential på till 50 procent.

Ekonomiskt öppnar den minskade bränsleåtgången för en besparingspotential som gör att de extra kostnader som införskaffandet av ett fordon med hybridmotor innebär, skulle kunna vara betalda upp till tre år.

Framtida strategier

Satsningen på hybridmotorer är ett av de spår Volvo följer när det gäller att minska oljeberoendet. Redan idag så arbetar de intensivt mot att kunna öka inblandningen av förnyelsebart bränsle. På lite längre sikt så kommer syntetiskt framställd förnyelsebar diesel vara ett alternativ.

– Sannolikt blir det olika bränslen beroende på om fordonet kör i närdistribution eller i fjärrtrafik, säger Mårten Wikforss.

Diskussionen om vätgasdrivna fordon ligger däremot betydligt längre bort för tung trafik, enligt Volvo. Här talar de om ett tidsperspektiv på 30–40 år. Med detta som bakgrund är det ett stort steg Volvo tar när de introducerar hybridmotorer inom tre år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.