Vitesrisk för kväveutsläpp

Sverige riskerar vite på närmare hundra miljoner kronor. För 14 år sedan trädde EU:s krav på kväverening i kraft i Sverige men fortfarande klarar inte sex svenska reningsverk att leva upp till kraven.

Vitesrisk för kväveutsläpp

Höga kvävehalter kan leda till övergödning och algblomning. EU:s direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse ställer krav på reningen av kväve och infördes 1991. I Sverige började det inte gälla förrän 1998. I oktober 2009 fastslog EU-domstolen att Sverige inte uppfyller gällande krav.

Enligt miljöminister Lena Ek är det troligt att EU-kommissionen kommer att stämma Sverige för att inte ha levt upp till kraven i den fällande domen. Det kan dels medföra ett yrkande på standardbelopp om minst 21 miljoner kronor, dels ett löpande vite som vid ”medelsvår överträdelse” ligger kring 260 000 kronor om dagen. Årligen skulle den summan medföra kostnader på 95 miljoner kronor, skriver Svenska Dagbladet.

Samtliga sex verk som inte klarar kraven har i dag vidtagit åtgärder för att minska utsläppen av kväve, men det kommer att dröja flera år innan effekterna av åtgärderna syns. I värsta fall kan Sverige tvingas betala vite under tiden.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.