Virtuell marknadsplats ska gynna nya miljöinnovationer

En ny marknadsplats på nätet ska göra det lättare att hitta finansiärer för små företag med bra miljörelaterade affärsidéer.

Den nya marknadsplatsen är riktad mot svenska innovationsföretag och syftet är att stärka finansieringen av miljöinnovationer.

Grundtanken är att de företag som väljer att gå in som finansiärer i marknadsplatsen ska kunna välja mellan olika innovationsföretag att stötta. Det här gör att de företag och idéer som flest tror på kommer att få starkast stöd. Finansieringen består av pengar som företagen frivilligt avsatt som klimatkompensation för exempelvis resor eller andra utsläpp. I första steget kommer finansiärerna att vara större företag och organisationer, men så småningom är det tänkt att även mindre företag och privatpersoner ska kunna vara med och sponsra olika miljöinnovationer.

Bakom marknadsplatsen som inledningsvis lanseras som ett test står Globe Forum, Tieto och Swedbank.

– Målet är att ska skapa förutsättningar för Sveriges bästa innovationsbolag att växa så att de blir mogna för internationell expansion och tekniköverföring. Det här kommer att stärka Sveriges position som ett ledande innovationsland inom miljöteknik, säger Johan Gorecki.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.