Sverige slår vindkraftsrekord under 2017

Energi Mer förnybar el i det svenska systemet resulterade i vindkraftsrekord. Under 2017 stängdes också en reaktor ned och elpriserna steg jämfört med 2016.

Sverige slår vindkraftsrekord under 2017
Creative Lab / Shutterstock.com

Sveriges elproduktionen uppgick under 2017 till cirka 159 terawattimmar. Stora delar av del el som producerades i Sverige och Norge, men som inte användes inom det egna landet, exporterades till Finland, Danmark, Litauen och Polen.

– Vindkraften är nu väldigt tydligt vår tredje största elproduktionskälla. Den bidrar starkt till den energi som systemet behöver under ett år. Tillsammans med kvarvarande kärnkraft, vattenkraft och övrig värmekraft – främst biobränslebaserad kraftvärme – har vi fortsatt en elproduktion som ska kunna ge mycket hög leveranssäkerhet. Dessutom med mycket bra klimatprestanda eftersom bara cirka två procent av elen baseras på fossila energikällor, säger Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

Den växande tillgången på elproduktion har också lett till prisnivåer på el som orsakat bristande lönsamhet för äldre kärnkraftverk. Reaktorn i Oskarshamn 1 stängdes för gott i juni 2017.

Läs mer om elstatistiken här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.