-->

Vindkraften kan fördubblas till 2022

Vindkraft Vindkraftsproduktionen kan fördubblas på bara fyra år. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos.

Vindkraften kan fördubblas till 2022

Vindkraften kan fördubblas från dagens cirka 17 TWh år 2018 till omkring 35 TWh år 2022.

– För att inte bromsa investeringstakten måste regeringen stå fast vid sitt löfte att nu avsluta elcertifikatsystemet på ett ordnat sätt. Ny vindkraft kan byggas helt utan stöd, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Under fjärde kvartalet 2018 fattades investeringsbeslut motsvarande 675 MW ny vindkraft i Sverige, en ökning med 272 MW jämfört med tredje kvartalet. Riksdagens mål om 18 nya TWh till 2030 inom elcertifikatsystemet har därmed redan överträffats, sett till tagna beslut om investeringar i ny vindkraft.

Förnybar energi blir billigare

– Den höga investeringstakten kan dels förklaras av Energiöverenskommelsen som bidragit till minskad politisk risk, dels av den drastiskt reducerande produktionskostnaden för förnybar energi, säger Charlotte Unger Larson.

I enlighet med den proposition som kopplar till Energiöverenskommelsen, presenterade Energimyndigheten i december ett förslag till så kallad stoppregel för att avsluta elcertifikatsystemet. Myndighetens förslag är ett datumstopp år 2030, vilket är minst nio år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts.

Läs hela prognosen här.

Flyg
Färre valde flyget i januari 2019 än året innan, visar ny statistik från Swedavia. Flygplan

Läs mer: Flygresandet fortsätter att minska

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.