Vindkraften en god affär för SKF

Det är väl känt att SKF är en ledande leverantör av lager till vindkraftsindustrin. Men SKFs roll som underleverantör till vindkraften vilar faktiskt på fem ben: lager och lagersystem, tätningar, smörjningssystem, mekatronik samt servicetjänster.
Leveranserna till vindkraften omsatte ifjol nära två miljarder kronor per år.

SKF nämner inga siffror per bransch, men energisegmentet utgjorde ifjol 9 procent av industridivisionens omsättning på 19 miljarder kronor. Huvuddelen av det segmentet utgörs av vindkraft. Vindkraftens utveckling har stor betydelse för SKF.

– Vindkraftssidan är en strategiskt viktig marknad för oss. Marknaden växer snabbt och det händer mycket på tekniksidan. Vi jobbar ihop med en rad olika turbintillverkare för att erbjuda ett brett utbud av olika lösningar och ständigt utveckla nya, uppger SKFs informationsdirektör Ingalill Östman.

Kullagertillverkarens stora produktgrupper finns inom lager; stora lager för huvudaxeln i vindturbinen, medelstora lager för växellådan och mindre lager för generatorn.

Kraftig tillväxt

SKF levererar lager till flertalet turbintillverkare i världen. Företaget är huvudleverantör till GE Wind och har ett nära utvecklingssamarbete med Vestas och Repower, men också en stark ställning hos till exempel tyska Enercon och indiska Suzlon.

Bristen på lager har pekats ut som en faktor som hämmar tillväxten för vindkraften. SKF försöker möta efterfrågan, som ständigt ökar. SKF har fördubblat kapaciteten sedan 2004, men planerar att öka den ännu mer: till 2009 ska kapaciteten vara tredubblad, fyrdubblad till 2011.

SKF sysselsätter ungefär 2800 personer i Göteborg och ökade personalstyrkan med ett hundratal i fjol. Men vindkraften ger sysselsättning åt många SKF-anställda runt om i världen och även på andra håll i Sverige.

Miljarder omsätts

Komponenter för vindkraften tillverkas i till exempel Hofors, Katrineholm och Luleå. I Hofors tillverkas kopplingar och i Katrineholm lagerhus. Inom plattformen servicetjänster har man en stark produkt i Luleåtillverkade SKF WindCon, ett avancerat övervakningssystem, som övervakar alla mekaniska delar av vindturbinen, som växellåda, generator och huvudlagringar när det gäller vibrationer och temperatur. Övervakningen görs via internet och gör att felkällor hittas i tid så att haverier undviks. Hundratals system har sålts och marknaden väntas expandera när havsbaserad vindkraft blir vanligare.

SKF växer snabbare än den globala världsmarknadens tillväxt som har varit 25 procent per år de senaste fem åren. Leveranser till vindkraften dominerar, som tidigare nämnts, inom energisegmentet, som i sin tur stod för 9 procent av industridivisionens omsättning på 19 miljarder kronor 2007.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste