Vindkraft och oväntade bakslag

Vindkraft The Power of Regeneration, stod det textat. Det var vårvintern 2012 och jag såg en mystisk kinesisk film som handlade om strävandet efter det, för livet, allra viktigaste; kraften att återskapa. För det ohållbara kommer att sluta fungera, och det är inget trevligt arv att lämna efter sig.

Vindkraft och oväntade bakslag
Polarbröd

Jag, med min systemforskarbakgrund, kände sanningshalten rakt in i magen: Det är vår gemensamma förmåga att ställa om till en uthållig försörjning det hänger på, om mänskligheten kommer att ha en framtid eller inte.

Jag tog det direkt med Karin, min syster och medhuvudägare i Polarbröd: En sak vi kan göra här och nu för att bygga vår förmåga till återskapande är att investera stort i egen vindkraft — ren, förnybar elproduktion som inte genererar farligt avfall, vare sig i form av växthusgasutsläpp eller radioaktivitet.

Lyckligtvis delar vi och de andra ägarna värdegrunden långsiktigt ansvarstagande företagande, så förslaget gick igenom. Vi investerade närmare 160 miljoner kronor i att bygga fyra nya vindkraftverk, dimensionerade för att tillföra lika mycket förnybar el som våra helt eldrivna bagerier använder.

Arbeta för uthållig försörjning inom flera områden

Vi beslutade samma höst att arbeta för en uthållig försörjning också inom områdena råvaror (ett hållbart jordbruk med fokus på spannmålsodling), transporter (tåg och andra fossilfria lösningar) samt emballage (där vi nu har 86 procent plantbaserad plast, och jobbar på mot målet 100 procent – även nedbrytbar – förpackning).

Omställningen till en försörjning i harmoni med biosfären kostar pengar och vi insåg att vi, för att ha möjlighet att fortsätta satsa, behöver kunna berätta för kedjornas inköpare och konsumenter varför vårt bröd troligen har dyrare insatsvaror än andra bageriers.

Men hur berättar man om den komplexa resan mot ett hållbart jordbruk? Hur berättar vi lättfattligt på brödpåsen att vi tog oss an mjölet med en 39-punktslista med hållbarhetskrav gentemot våra bönder i utbyte mot årliga inköp av 10 000 ton dyrare, mer hållbart vetemjöl? Hur gör man en kortfattad konsumentinformation om resan mot att logistiskt säkerställa förnybart driven distribution till över 3 000 butiker i landet?

”Bakat med egen vindkraft”

Lyckligtvis finns lagen om ursprungsgarantier för el som gör att vi kan berätta om vår satsning på egna vindkraftverk vars årsproduktion med marginal räcker till bakningen i våra eldrivna bagerier. Det är därför vindkraften är den hållbarhetsinvestering som sedan en tid synts på alla våra brödpåsar: den lilla symbolen med texten Bakat med egen vindkraft.

Men i höstas kom det oväntade bakslaget. Två personer hade anmält märkningen till Konsumentverket och vi anmodades att ta bort den för att vi inte har en direkt, egen elkabel från våra vindkraftverk till våra bagerier. Vi har bestridit detta, eftersom ursprungsgarantierna enligt lag är det sätt på vilket man kan visa vilken elproduktion ens elräkning betalar; det vore ohållbart att bygga separata kablar för att kunna göra det.

Riskerar att sabotera målet om 100 procent förnybar elförsörjning

Eftersom vi inte bara köper grön el, utan har gjort vår stora investering, har vi möjlighet att i stället skriva ”Vi har egen vindkraft” på våra påsar. Men konsekvensen om anmälarnas resonemang blir rådande är att elbolag inte kan sälja ursprungsmärkt el— något som fråntar konsumenter, och elinköpande företag, möjligheten att välja vilken elproduktion de vill köpa. Det riskerar sabotera Sveriges möjlighet att nå målet 100 procent förnybar elförsörjning inom rimlig tid.

Frågan ligger på KO:s bord, och när jag skriver detta vet jag inte om hon kommer att ställa oss eller någon annan som kommunicerar elursprung inför Patent- och Marknadsdomstolen.

Men blir det så torde vi vara många som infinner oss, och strider för möjliggörandet av att säkra The Power of Regeneration.

Anna Borgeryd, chefsstrateg för Polarbrödsgruppen och författare

 

Läs mer: Konsumentverket lägger ner stämning mot Polarbröd

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.