Vill stoppa förnekelsen

I onsdags var det release för Johan Rockströms och Anders Wijkmans nya bok Den stora förnekelsen.
– Jag ställde frågan: Var är ekonomerna? i en debattartikel 1986. Den frågan ställer jag fortfarande, säger Wijkman.

Vill stoppa förnekelsen

Bristen på ekonomer som är redo att tänka nytt. Det upprör både Johan Rockström, klimatforskare och chef för Stockholm Environment Institute, SEI, och före detta EU-parlamentarikern och numera SEI-rådgivaren Anders Wijkman som tillsammans har skrivit boken Den stora förnekelsen. Upprinnelsen var att de båda var mycket besvikna över utgången på klimatmötet i Köpenhamn 2009. Och över det politiska och ekonomiska läget i stort.

– Vi behöver en ny generation ekonomer som bygger modeller för förvaltning som utgår från planetens gränser, säger Johan Rockström under boksläppet.

I boken tillägnas ekonomi och tillväxtens dilemma två kapitel. För det råder ingen tvekan om att klimat- och miljöfrågorna är kopplade till dessa frågor. Johan Rockström målar upp ett talande exempel, den hetta med efterföljande och historiska översvämning som drabbat Australien under 2010 samt en rad andra naturkatastrofer.

– Landets BNP sjönk med fyra procent det året. Och detta förutsåg Romklubben, att tillväxten skulle dala mellan 2010 och 2020, säger han och syftar på kopplingen mellan tillväxt och miljö, något som han anser blir alltmer uppenbart även om det inte är helt vetenskapligt belagt ur alla vinklar ännu.

Ingjuta hopp

Anders Wijkman och Johan Rockström kom i kontakt med varandra genom Röda Korset, där den första var generalsekreterare och den andra Röda Korset-delegat och ung doktorand. Sedan dess har de både skrivit texter ihop och genom åren har deras långa samtal om världens tillstånd fördjupats. Men boken är ingen samtalsbaserad bok, förtydligar Rockström.

– Det är en faktabaserad monografi (skrift som uttömmande avhandlar ett särskilt ämne inom någon vetenskap, reds anm).

Han hoppas att läsaren, som kan vara allt från hög beslutsfattare till allmänt intresserad lekman, efter att ha tagit del av boken ska få större förståelse för att utmaningarna är större än vi tror och att inse att det handlar om så mycket mer än bara miljöfrågan. Snarare utvecklingsfrågan. De två författarna vill också ge en bild av det vetenskapliga läget och ingjuta hopp, både om teknikens möjligheter och potentialen i beteendeförändringar.

Även förnekaren får sig en släng i boken i kapitelet Vad klimatförnekare inte vill veta, där lösryckta argument bemöts med vetenskap.

Men vad ska vi göra åt problemen? I kapitlet Vägen framåt nämns bland annat en starkare global styrning och en reformation av FN-systemet för att få till en politik för planetära lösningar, parallellt med ad hoc-lösningar. Därtill en genomgripande förändring av det ekonomiska ramverket, bland annat genom nya sätt att mäta BNP. Och en global Marshall-plan ”för att gifta ihop utvecklingsbiståndet och fattigdomsbekämpningen med åtgärder för att reducera klimat- och miljöpåverkan”. Näringslivet har också en roll att spela: om industrier kan få betalt när de begränsar sina utsläpp borde bönder kunna få ersättning för att lagra kolidoxid i marken, resonerar författarna. Johan Rockström menar dock att mycket handlar om att få människor att förstå vidden av problemen och sluta förneka att de finns.

– Understanding the problem is half of the solution.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.