Vattenallians för företag på g

Vattenallians för företag på g

För att involvera näringslivet i arbetet med renare vatten bjuder nu Hav in företag och industrier i Sydsverige för att försöka skapa en svensk vattenallians. Under måndagen hålls ett första möte i Kristiansstad.

– Tanken är att det ska bli en mötesplats där företagen kan utbyta erfarenheter om exempelvis rening och förbrukning av vatten. Liknande allianser finns inom klimat- och energiområdet, säger Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Bakgrunden är att Havs- och vattenmyndigheten gett Krinova Science Park i Kristianstad och Johanneberg Science park i Göteborg i uppgift att studera möjligheterna för att skapa en allians för företagen. Tanken är att underlätta för näringslivet att arbeta förebyggande med vattenfrågor ur ett användarperspektiv. Främst handlar det om branscherna livsmedel, textil, läkemedel, papper och verkstäder.

– I Kristianstad är 45 företag anmälda och i Göteborg är 18 företag anmälda. I båda fallen rör det sig om flera större företag som är ledande inom sina områden, exempelvis Alfa Laval, Södra Skogsägarna, Skånemejerier och SKF, säger Thomas Johansson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.