Vill lyfta Östersjön på politikeragendan

Ett seminarium om Östersjöns miljö i Stockholm under onsdagen blev startskottet för Sveriges ordförandeskap i organisationen Helcom. Här är prioriteringarna för de kommande två åren.

Vill lyfta Östersjön på politikeragendan

– Vi kan inte acceptera att många människor i några av de rikaste länderna i världen lever på kusten till ett av världens mest förorenade hav.

Det var miljöminister Andreas Carlgrens ord när han under onsdagen invigningstalade på ett seminarium i Stockholm med temat rädda Östersjön där både miljöministrar och höga representanter var inbjudna. Talet blev också startskottet för Sveriges ordförandeskap i Helcom, den regionala samarbetsorganisation vars mål är att skydda havsmiljön i Östersjön.

Kollapsat hav

Carlgren sammanfattade situationen med orden ”ekologisk kollaps” och berättade att han ser den som ett hot mot ekonomiskt välstånd och tillväxt. Han betonade att medlemsländerna måste göra innehållet i aktionsplanen Baltic Sea Action Plan till verklighet.

– Vi har många läxor att göra till nästa kommissionsmöte i mars 2011.

Andra frågor han vill driva när Sverige är ordförandeland är att få Helcoms arbete högre upp på ministrarnas agendor. Bland annat vill han kalla till årliga ministermöten i Helcoms regi. En annan prioritering är att Helcom ska bli bättre på att ge implementeringsstöd till de olika medlemsländerna. Och att lyssna till vetenskapen.

Läs mer om Sveriges prioriteringar som Helcoms ordförande i faktarutan här intill.

Fakta

Sveriges prioriteringar

* Att stärka genomförandet av aktionsplanen för Östersjön, bland annat genom förstärkt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

* Att arbeta för regelbundna högnivåmöten, helst årliga och på ministernivå.

* Att stärka Helcoms roll i det regionala havsmiljöarbetet, exempelvis genom att göra näringsliv och människor delaktiga i arbetet.

* Att stärka Helcoms roll i genomförandet av EU-politik av betydelse för Östersjöregionen, bland annat ska Sverige se till att det kommande EU:s ramdirektiv om en marin strategi går hand i hand med aktionsplanen för Östersjön.

* Att garantera att Helcoms beslut grundar sig på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.