Vill ha global kemilkalielag

En ny EU-rapport visar att vi blir mer och mer utsatta för kemikalier i livsmedel. Nu vill Naturskyddsföreningen inför en global lagstiftning för att komma till rätta med problemen.

Vill ha global kemilkalielag

En rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, visar på en trend där färre matvaror är fria från bekämpningsmedel och allt fler ämnen hittas i stickprov.

– Rapporten visar tydligt att jordbrukets spridning av bekämpningsmedel inte bara drabbar lantarbetare och närliggande natur, utan även oss som äter maten. Det bästa sättet att minska kemikalierna i maten är att gynna det ekologiska jordbruket, säger Johanna Sandahl, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vindruvor är ett exempel, de innehåller ofta ämnen som är cancerogena och reproduktions- eller hormonstörande. Över hälften av proverna som gjorts av Efsa innehöll mer än ett bekämpningsämne.

– Vindruvor är ett av de livsmedel som besprutas mest med bekämpningsmedel. Det bästa konsumenterna kan göra för att undvika att utsätta sig för risker är att istället köpa ekologiska vindruvor, russin och vin, säger Emelie Hansson, sakkunnig mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen.

Global kemilag

I nästa vecka presenteras Naturskyddsföreningens förslag om en global kemikalielagstiftning i Europaparlamentet. Föreningens ordförande var nyligen i amerikanska senaten för att diskutera frågan.

– Den globala kemikalieregleringen är ett lapptäcke som inte ger ett tillräckligt skydd för konsumenterna och miljön. Idag är det bara 22 farliga kemikaliers livscykel som täcks in av de gällande FN-konventionerna. Tusentals andra rinner mellan hålen i dagens regelverk, inte minst i utvecklingsländer, säger han.

Essensen i rapporten Paths to Global Chemical Safety: The 2020 Goal and Beyond är en heltäckande global kemikalielagstiftning, som ska gälla för alla producenter. Naturskyddsföreningen och Center for International Environmental Law, som tillsammans står bakom rapporten, konstaterar att kemikalier idag regleras var för sig i flera olika konventioner.

– Genom att skaffa ett heltäckande regelverk kan vi både få rättvisa regler för alla inblandade företag samtidigt som vi ger konsumenterna ett bättre skydd. Kemikalieindustrin verkar idag på en global marknad, då är det inte mer än rätt att vi också har globala regler som gynnar de företag som är föregångare, säger Mikael Karlsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.