Vill göra Bangladesh till solnation

Solcellsentreprenören Dipal Barua har två mål: att göra Bangladesh till en solnation och skapa 100 000 kvinnliga gräsrotsentreprenörer inom sektorn. Han tycker att fler företag borde utgå från kvinnorna.

Vill göra Bangladesh 
till solnation

Bangladesh 340 soldagar per år är en potential som Dipal Barua vill ta vara på. Under konferensen Rework the World i Leksand spred han sitt budskap: att förse fattiga hushåll med solcellsanläggningar till samma pris som fotogen med hjälp av en finansieringsmodell med mikrokrediter.

Han har själv sett hur beroende hans hemland är av hälso- och miljöboven fotogen för att få ljus och värme.

– Min uppväxt har fått mig att förstå skillnaden mellan ljus och mörker. Jag är född i Bangladesh, så det är mitt moraliska ansvar att göra något för mitt land, mitt folk, mitt samhälle.

Satsa på kvinnorna

Dipal Barua vill få företag att tänka mer helhet i CSR-arbetet. Han anser att svenska företag har kommit långt, men att de har ännu större kapacitet att bidra till utvecklingsländerna.

– Vi är offer för den globala uppvärmningen, men har inte skapat den. Om havsnivån höjs med några meter så kan vi inte leva i vårt land. Här kan CSR-arbete bidra, företagen kan hitta bra projekt, bland annat genom att besöka internationella konferenser.

Utgå från den kvinnliga befolkningen, tipsar han. Hans stiftelse utbildar kvinnor som sedan startar verksamheter och installerar och underhåller anläggningarna.

– Om du går genom kvinnor kommer du åt problemen med social rättvisa, miljö och fattigdom på samma gång.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.