Vill forska på fosfor i diken

SLU och BalticSea2020 efterlyser systematisk forskning om hur fosfor från jordbruksdiken kan stoppas från att hamna i Östersjön.

Sverige har 9000 mil jordbruksdiken, de är viktiga för växtproduktionen, men innebär också att regn och grundvatten kan föra med sig fosfor och näringsämnen till Östersjön. Det i sin tur bidrar till övergödning. Men kunskapen är låg om vilka åtgärder för att stoppa fosforvandringen som egentligen är effektiva. Det menar forskarna Joakim Ahlgren, Faruk Djodjic och Stefan Löfgren vid Sveriges Lantbruksuniversitet som har gjort en kunskapssammanställning om ämnet. Arbetet har finansierats av stiftelsen BalticSea2020.

– Det krävs många åtgärder i en stor andel av befintliga diken och dräneringssystem för att minska fosfortransporten till Östersjön. Därför får åtgärderna inte vara för svåra eller dyra, säger Joakim Ahlgren.

Två exempel på åtgärder är skyddszoner och små sedimentationsdammar. Forskarna och BalticSea2020 uppmuntrar nu till mer systematisk forskning om dikenas egentliga roll och funktion genom en försökspark där olika åtgärder för att minska fosforförlusterna kan testas och utvärderas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.