Vill bli världsbäst på miljömedvetna flygningar

Apollos flygbolag Novair vill bli världsbäst på miljömedvetna flygningar. Så här tänker de:

Vill bli världsbäst på miljömedvetna flygningar

De europeiska målen för civilflyget är att uppnå en halvering av koldioxidutsläppen till år 2020.

– De internationellt uppsatta målen för 2020 är ambitiösa, men vi är redan på god väg. Om vi år 2020 tittar tillbaka 20 år i tiden så kommer vi flyga säkrare, billigare och mycket mer miljövänligt än vi gör redan idag, säger Henrik Ekstrand, som är pilot på Novair och engagerad i miljöarbete.

På tre år har Novair lyckats reducera sina egna koldioxidutsläpp med 5 % genom att finjustera sin operationella flygprocess. Men för att flygets miljöförbättringar ska fortsätta öka behövs ny teknik. Flygbranschen väntar nu på att nya motorer med vassare teknik ska lanseras inom det närmsta året av de stora motortillverkarna som kan innebära en tvåsiffrig förbättringspotential, och därmed ett ordentligt kliv närmare målen.

– Som flygbolag kan vi göra mycket själva för att flyga mer miljömedvetet, men de stora framstegen görs i takt med att ny teknik och alternativa bränslen blir mer och mer tillgängligt. Så sammantaget kommer vi att kunna nå mycket bra resultat, säger Henrik Ekstrand.

Så här ska företaget jobba framöver:

– Jobba för att påskynda utvecklingen och implementering av modern teknik och verktyg i den dagliga driften, samt att skapa incitament för att göra detta.

– Försöka minimera antalet drivmedelskrävande omvägar vid start och landning. Betyder att man behöver jobba med kurvade inflygningar, som kräver mer sofistikerad navigeringsteknik, samt glidflyga till flygplatsen.

– Minimera vikten på flygplanen, finslipa de flygoperationella processerna och implementera ny navigeringsteknik. Leder till bränslebesparingar som minskar utsläppen.

– Jobba för att uppmuntra flygbranschen i stort att implementera ny teknik. Ett förslag som är på gång är att flygplan som är utrustad med ny miljöteknik ska få förtur att landa när det är kö i luften ovanför flygplatsen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.