Vilken lag blir ditt val?

Valdebatten är igång, det är ingen tu tal om den saken. M&U har låtit forskare och intresseorganisationer analysera vad som kommer att hända med miljöpolitiken efter valet.

Som vanligt handlar det om att visa upp sig själv från sin bästa sida och blotta sina motståndares brister och ömma punkter. Socialdemokraterna beskyller alliansen och särskilt Moderaterna för att för att vilja luckra upp miljöbalken och försämra villkoren för utvecklingen inom miljöteknikbranschen. De beskyller de borgerliga partierna för att vara splittrade och vilja avskaffa merparten av alla miljöstyrande skatter och avgifter, minska miljöanslagen i statens budget och jobba för att försvaga EUs kemikalielagstiftning Reach. De borgerliga partierna beskyller å sin sida socialdemokraterna för att göra spridda isolerade insatser, för en krånglig miljöbyråkrati och för att ha en överdriven tilltro till regleringar, myndighetsstyrning och tekniska lösningar i stället för att attackera problemen vid källan.

Olika vägar

– Generellt kan ingen svensk regering bortse från miljöfrågan, men sättet att ta sig an området kommer att variera beroende på vem som regerar, menar Charlotta Söderberg som är forskare i statsvetenskap med miljöinriktning vid Umeå Universitet.

Hon får medhåll av Svante Axelsson, generalsekreterare på Svenska Naturskyddsföreningen.

– En av vattendelarna är att Moderaterna och flera av de borgerliga partierna vill att frågorna ska drivas på EU och FN-nivå. De vill ta ett steg tillbaka och harmonisera reglerna, medan Socialdemokraterna med samarbetspartier tycker att Sverige ska ligga i framkant och vara ett modelland, exempelvis inom klimatområdet, säger Svante Axelsson.

Ideologier spelar in

Politikernas ideologiska grundsyn har förstås en stor betydelse för vilken väg man vill vandra. Ett troligt scenario är att en Socialdemokratisk regering kan komma att detaljstyra ännu mer. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt har däremot kommenterat att de kommer att avbryta den gröna skatteväxlingen om de vinner valet, att han vill rensa bland miljöreglerna och ta bort 25 procent av regelmassan till år 2010. Han kan också tänka sig att dämpa skattetrycket på exempelvis energi och koldioxid. Att satsa på forskning och på att trygga energifrågorna är däremot frågor som han ger stor prioritet.

Fördelning viktig

Konstellationen och maktförhållandena inom de två blocken har också betydelse för utvecklingen.

Miljöpartiet har exempelvis varit väldigt viktiga för socialdemokraternas miljöpolitik den senaste mandatperioden. Om Göran Persson fortsätter som partiledare har också betydelse eftersom han gett uttryck för att vara personligen är intresserad av miljöfrågan.

– Det är svårt att veta hur förankrat miljöområdet är inom det socialdemokratiska partiet som i grunden inte är så gröna. Utan en driven ledare och inflytande från samarbetspartierna finns det en stor risk att man faller tillbaka från den inslagna gröna vägen, konstaterar Svante Axelsson, Snf.

När det gäller den borgerliga sidan är Centern det starkaste kortet på miljöfronten. Hur mycket makt de kommer att få i en eventuell borgerlig regering är så klart viktigt. Kristdemokraterna har inte visat upp någon tydlig miljöprofil, men EU-parlamentariken Anders Wijkman har profilerat sig som en aktiv miljödebattör och ges han ett stort inflytande kan det höja miljöfrågans status i partiet.

Än så länge har alliansen dock inte visat upp någon enad front på miljöområdet.

Inger Strömdal och Birgitta Resvik på Svensk Näringsliv tror dock att alliansen kommer att samla ihop sig inför valet.

– Men generellt är Sveriges fortsatta miljöpolitik väldigt beroende av vad som händer på EU-nivå, eftersom de stora miljöfrågorna har en globalt internationell karaktär. Det har större betydelse än om vi får ett regeringsskifte, hävdar Inger Strömdahl.

Simon Matti som forskar om värderingar och miljöpolitik vid Luleå universitet håller med om att EU är viktigt men menar att val av regering kommer att få betydelse.

– Även om EU sätter upp de övergripande ramarna har alla länder stor frihet att välja olika vägar inom de ramarna, konstaterar han.

Samma frågor

Ett annat troligt scenario är att alliansen och socialdemokraterna med samarbetspartier kommer att driva ungefär samma frågor. Det finns starka drivkrafter att göra något åt exempelvis energiförsörjningen. Beroendet av olja och därmed beroendet från omvärlden kommer att vara en av de viktigaste miljö- och säkerhetsfrågorna framöver. Även klimatfrågan kommer att ligga kvar på agendan oavsett vem som vinner valet. Klimatkatastrofer som orkaner och översvämningar är inte längre något man kan bortse ifrån. Här kommer också transporterna in naturligt.

Svante Axelsson, Snf är också noga att poängtera att miljöfrågan inte är en höger- vänster fråga. De borgerliga miljöintresserade väljarna är många, även om det återspeglas dåligt exempelvis i Moderaternas politik.

Även miljöforskaren Charlotta Söderberg är inne på samma linje.

– Den borgerliga sidan har haft tillfälle att driva en miljöpolitik på länge. Förra gången de satt vid makten infördes hållbarhetsbegreppet i svensk politik och den borgeliga fyrpartiregeringen lanserade även ett förslag till miljöbalk som dock stoppades av Socialdemokraterna. Problemet är att den borgerliga alliansen ännu inte kommit ut med någon gemensam miljöpolitik så vi vet inte vilken politik vi kommer att få, konstaterar Charlotta Söderberg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.