Viljan först, standard sedan

Standardisering Bästa standarden är den som utgår från vad målet med införandet är. För att nå dit, är det viktigt att gå igenom verksamheten och även ställa frågor till leverantörer och kunder. Den som vill göra det riktig enkelt för sig väljer Iso 14 000 eller Iso 26 000.

Viljan först, standard sedan

Hos Swedish Standards Institute, Sis, berättar Jimmy Yoler om vad som är viktigt vid valet av standard. Organisationen är den svenska delen av Iso, International Standards Organization, som utvecklar globala standarder med prefixet Sis.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Jimmy Yoler som arbetar med miljöstandardisering berättar att det viktigaste vid valet av standard är att ställa sig frågan om vad som bör uppnås med standardisering. Sedan gäller det att ta reda på vilka förväntningar eller krav som omvärlden ställer, som kunder, leverantörer, myndigheter med flera. För den som inte vet så mycket om standarder finns det en överväldigande mängd standarder. Men ofta är det inget problem:

– Min erfarenhet är att de som vill standardisera oftast redan vet väldigt mycket, säger Jimmy Yoler.

Många standarder att välja på

För den som är nybörjare och får svindel inför mängden standarder med undergrupper, behöver det inte bli besvärligt ändå. För hållbarhet generellt, finns Iso 26 000 som gäller för alla typer av organisationer, stora som små och berör såväl sociala som ekonomiska och miljömässiga faktorer.

För den som koncentrerar sig på miljö, är svaret:

– Välj 14 001, den kommer man långt med, säger Jimmy Yoler.

Ibland handlar det inte om ett fritt val. För ställer upphandlande företag krav, så måste den som vill sälja se till att följa standarden. Därför finns det, enligt Kommerskollegium som hanterar standardiseringsarbetet inom EU på uppdrag av Utrikesdepartementet, anledning att bevaka utvecklingen.

– Finns det flera snarlika standarder kan det ställa till problem, säger Isabel Roberth hos Kommerskollegium.

Ska hjälpa företag

Standarder kan försvåra för handel. Hur företagen ska agera för att slippa svårigheter kan hon dock inte svara på. Kommerskollegium är en myndighet och kan därför inte ta ställning till enskilda standarder.

– Myndigheten agerar för att minska risken för att en standard utgör ett handelshinder, säger hon dock.

EU-standarder är ofta avsedda att hjälpa företag som följer dem att uppfylla lagkrav. Den som inte vill följa standarden, måste själv lista ut vad lagen kräver och hitta egna rutiner för att följa lagarna, vilket ofta är svårt. Kommerskollegium försöker därför också påverka inom Europa så att de standarder som föreslås blir användbara för företag i Sverige.

Läs mer: ”Hög tid att integrera hållbarhet i strategin”

 

 

 

 

Fakta

Fem tips för dig som funderar på att standardisera

Ha sunt förnuft

Ha koll på verksamheten

Lyssna på kunder, leverantörer och andra intressenter

Ha koll på vilka lagar som väntas framöver

Välj verktyg, en standard eller annat


Fakta

Detta är en standard

Enligt Sis: En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Standardisering säger inget om nivån på miljöarbetet, bara att det utförs enligt vissa riktlinjer.

Certifiering är ett sätt att få en utomstående att bekräfta att företaget lever upp till sina åtaganden, en standard eller märkning till exempel. Ska certifieringen duga enligt Iso och Sis, så ska det göras av ett företag som är ackrediterat. I Sverige ackrediteras certifieringsföretagen av myndigheten Swedac.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.