Viktig träff om försurningsfrågan

Idag träffas EU:s transportministrar för att försöka enas i frågan om en sänkt svavelnivå i båtbränsle.

Viktig träff om försurningsfrågan

Det är ingen nyhet att Östersjön får ta mycket stryk från Europas transport och industrier och att försurningen av Östersjön är ett miljöproblem. Båttrafiken står för en stor del av den sura kakan. Det bränsle som används för båttransporter har nu ett gränsvärde för svavelhalten på 1,0 procent, att jämföra med bränsle för trafik på land inom EU som inte får innehålla mer än 0,001 procent svavel. IMO, FN:s sjöfartsorgan, ska hålla ett möte i juli och diskutera förslaget att en ny högsta gräns på 0,5 procent svavel i båtbränsle införs från och med 2015. Förslaget har stött på protester från representanter från näringslivet som hävdar att kravet på att ställa om till lågsvavlig bunkerolja så snabbt skulle bli för kostsamt och därmed påverka konkurrenskraften.

Idag, torsdagen den 16 juni, träffas EU:s transportministrar på Rådet för Transport och Energi för att försöka enas om EU:s ståndpunkt i frågan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.