Vi tar semester från miljöengagemanget

Hemma köper vi ekologiska tomater, tar cykeln till jobbet och sorterar vårt avfall. Men när det vankas semester lägger vi miljöengagemanget åt sidan, visar en avhandling.

Vi tar semester från miljöengagemanget
Handelshögskolan, Umeå universitet

Therese Hedlund vid Handelshögskolan, Umeå universitet, har i sin avhandling Turisters semesterbeslutsstruktur: Påverkan av värderingar och implikationer för grön turism studerat hur svenskar tänker runt miljön när de turistar. Resultaten från två olika enkäter visar att turister i hög grad utgår från individuella fördelar framför kollektiva.

– Många människor tänker på miljön i sin vardag; de källsorterar, cyklar eller åker kollektivt till jobbet och väljer ekologiska livsmedel – men när det kommer till semesterresan verkar det som om man inte vill ta ansvar för miljön utan andra saker får styra besluten, säger Therese Hedlund.

Alla som tillfrågats föredrog flyg framför tåg och buss oavsett vilka grundläggande värderingar de hade. Resultaten visade dock att de som sätter sina egna intressen först föredrog flyg i högre grad än de som värdesätter andra människor och natur. Många ansåg att transportvalet var viktigt, men miljömedvetenheten kring det var låg.

Turister är inte heller villiga att betala för att en researrangör ska arbeta för miljön på destinationen. Dock kan de tänka sig att välja ett miljömärkt, ofta dyrare, boende framför ett som inte är det. På så sätt kan man visa andra att man vill och kan betala för ett miljöbättre boende, något som ger status i samhället, menar Therese Hedlund.

– Att betala mer till en researrangör för att främja miljön är en dold handling som inte syns och därmed inte ger samma status. Det är mer troligt att en turist väljer gröna alternativ om det ger en fördel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.