”Vi måste minska byggandet med 4,3 miljoner kvm – allt annat är greenwashing”

Debatt Byggbranschen måste bära sin del av de minskningar i koldioxidutsläpp som krävs, och byggandet måste minska om klimatmålen ska nås. Det skriver Robin Rushdi Al-Salehi i en debattartikel.

”Vi måste minska byggandet med 4,3 miljoner kvm – allt annat är greenwashing”
Robin Rushdi Al-Sálehi. Foto: Tobias Sterner

I fjol skrev jag artikeln ”Vi måste tacka nej till 1,5 miljoner nya kvadratmeter” för att demonstrera vad vår bransch behöver göra varje år för att sänka våra utsläpp och hålla oss till Parisavtalet, det vill säga hålla den pågående temperaturökningen under 1,5 grader. En artikel där jag dessutom felaktigt räknade på 3 procent i minskade utsläpp per år för vår bransch, istället för de 12 till 15 procent som jag borde räknat på.

Nu när den missen är ur vägen så har vi dock ett helt annat läge. Då Sverige inte lyckats sänka fjolårets utsläpp nämnvärt över huvudtaget så behöver vi istället göra ännu mer i år för att ta itu med den skuld vi har för vår passivitet. Enligt koldioxidbudgeten som forskare på Uppsala universitet räknat fram och som Världsnaturfonden uppmärksammade i DN så behöver Sverige sänka sina utsläpp med minst 21 procent i år, istället för de 12 till 15 procent som man tidigare år menat hade räckt.

Sänk utsläppen med 21 procent

Fakta

Debatt

Detta är opinionsmaterial. Skribenten svarar själv för de åsikter som framförs i artikeln.

Vår bransch kan självklart inte bära ansvaret själva men om vår bransch står för en femtedel av utsläppen (11,7 av 46,3 miljoner ton CO2e i nationella utsläpp) bör vi också sänka vår andel med cirka 21 procent, och hoppas på att alla andra branscher gör detsamma. Räknat på referensbyggnaden för flerbostadshus, blå jungfrun, där utsläppen låg på 550 kg CO2e/kvm (350 kg exlusive markarbete), skulle det innebära att vår bransch behöver säga stopp till cirka 4,23 miljoner nybyggda kvadratmeter i år.

På frågan om det är möjligt, svarade nuvarande miljöminister Annika Strandhäll (S) att ”– Jag skulle säga att det är nästan omöjligt att nå upp till 21 procent per år. Jag tror också att den typen av åtgärder som det skulle kräva – om det vore möjligt – ganska allvarligt skulle undergräva legitimiteten för klimatarbetet” säger hon till DN.

Undergräver legitimiteten

Visserligen förstår jag att detta kan te sig som en omöjlighet, men både för de som röstar eller inte röstar på socialdemokraterna så borde detta uttalande i sig undergräva legitimiteten i klimatarbetet. Speciellt när det faktiskt finns exempel på hur man skulle kunna göra annorlunda.

Ett sådant exempel inom bygg- och fastighetsbranschen är vinnova-finansierade projektet ”Återhus – att bygga hus av hus” som arkitekturbyrån Codesign projektleder. Ett projekt som med återbruk av tunga byggnadselement översätter de hänsynslösa rivningarna till resursbanker för nybyggnation. Något som bygglovsenheter runt om i landet som hanterar bygg- och rivningslov måste hantera parallellt för att sluta värdekedjan för framtidens cirkulära byggbransch. Något Annika Strandhäll behöver agera för på i sin lagstiftande roll istället för att avvisa.

Ska vi börja mena allvar med att göra något åt saken?

Som vi alla vet så står vår bransch för 21 procent av de nationella utsläppen och det är just 21 procent i utsläppsminskning som behövs just nu från Sveriges sida. Då är frågan: Vill vi verkligen komma till den punkt i framtiden där vi behöver släcka ner en hel bransch? Eller ska vi börja mena allvar med att göra något åt saken?

– Robin Rushdi Al-salehi, oberoende opinionsbildare (Grundare och vd av lokaldelningsplattformen och operatören Vakansa, Förändringsledare och Affärsutvecklare på Codesign, Styrelseledamot på ideella föreningen Young Sustainability professionals som samlar 2100 yrkesverksamma inom hållbarhet)

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.