”Vi gör mer än vad vi lovar”

Aktuellt Skattereformer ska minska fossila utsläpp och göra gör det lättare att välja rätt, satsning på kollektivtrafik och större ansvarstagande av det offentliga för en cirkulär ekonomi var några av Socialdemokraternas huvudpunkter när Miljö & Utveckling frågade ut Åsa Westlund om klimatpolitiken. Men expertpanelen var kritisk, med Socialdemokraternas låga ambitioner kommer Sverige inte att nå målen, menade experterna.

”Vi gör mer än vad vi lovar”

Som nummer två i Miljö & Utvecklings utfrågning i Almedalen pekade Åsa Westlund ut transporter, satsning på kollektivtrafik och konsumtionen som de tre huvudpunkterna i Socialdemokratisk klimatpolitik. Hon menar att det går för sakta men att mycket faktiskt har hänt.

– När det gäller industrin har vi börjat se en jättestor förändring. När jag träffade representanter för dem för tio år sedan sa de att de inte kunde göra något. Men idag har de börjat samarbeta med politiken och vi ser en fantastisk utveckling. Vi tror att fler industrier kan ta stora tekniksprång som vi i politiken kan stötta.

Åsa Westlund tror också mycket på elektrifieringen av transporter. Men hur snabbt räknar S med att det kan det gå?

– Det är svårt att säga. Volvo säger att redan inom något år ska de sluta producera fossilbilar. Det viktigast nu är EU-lagstiftningen som sätter nya mål för utsläpp från personbilar. Här tror jag snart proppen kommer att gå ur och vi kommer att få se en mängd elbilar.

Frågan är då om Socialdemokraterna förlitar sig alltför mycket på marknaden? Men där menade Åsa Westlund att EU tar hårda tag när det gäller lagstiftning och det är en viktig ambition att påverka bilindustrin.

Hur ser då Socialdemokraternas plan ut för att minska transporternas utsläpp?

Förutom satsning på kollektivtrafik pekade Åsa Westlund på bränslebyten, bygga smartare städer och en satsning på nya stambanor mellan större städer.

– Vi vill ha flygskatt och förnyade bränslen för flyget. Vi kan inte fortsätta vårt beteende när det gäller ökat flygande. Därför är det viktigt med flygskatt. Det ska prismässigt vara billigare att välja tåget.

När det gäller industrin utsläpp finns inga särskilda mål för Sverige från Socialdemokraterna.

– Det är bra om Sverige kan ligga i framkant. Vår ambition är att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland med både jobb och skatteintäkter.

Inte heller när det gäller klimatomställningen ger Socialdemokraterna några stora utfästelser.

–Vi Socialdemokrater ger inga stora löften. Men däremot vi gör mer än vad vi lovar, sade Åsa Westlund.

När det gäller Klimatriksdagens tolv motioner är Socialdemokraterna tveksamma till att sätta ett stoppdatum för fossila bränslen. Här menar Åsa Westlund att det regleras genom utsläppsrättshandeln och att fossildriva bilar kommer att sluta säljas. När det gäller en fossilfri finanssektor och AP-fondernas innehav förstår Åsa Westlund den frustration spararna kan känna inför de innehav AP-fonderna har.

– Men det är först och främst pensionerna som ska säkras. Hållbarhet står inte över avkastningskravet.

Socialdemokraterna är tveksamma till att fasa ut klimatsubventionerna rakt över. Här behövs en viss anpassning efter bransch och industri.

– En viss sektor kan var väldigt konkurrensutsatt. Vi måste ta hänsyn till det så att effekten inte blir en jobbflykt, menade Åsa Westlund.

Expertpanelens bedömning var dock att Socialdemokraternas klimatpolitik har en alldeles för låg ambitionsnivå som ger inte ett rättvist bidrag till Parisavtalet. Inte minst åsikten om att finanssektorns avkastning går före hållbarhet.

Men de såg också en förbättringspotential i Socialdemokraterna politik.

– Det är fint att höra att ni pratar om Sverige som en grön välfärdsstat men det innebär att öka omställningstakten. Gör allt ni säger här idag men gör det dubbelt så fort, sade Staffan Laestadius.

Han menade också att det var viktigt för politiken att faktisk lova mycket. Det handlar om att visa vägen för att få acceptans för omställning.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.