”Vi är fortfarande fossilberoende 2035”

Trots att förnybar energi är den snabbast växande energikällan i världen utgör fossila energislag tre fjärdedelar av världens totala behov år 2035. Det spår amerikanska EIA i en ny rapport.

Det amerikanska energidepartementets statistikbyrå Energy Information Administration, EIA, kom i veckan med en rapport om hur världens energimix och utsläpp väntas se ut år 2035. Rapporten visar bland annat att visar på en fossilberoende framtid.

– Förnybara energikällor är den snabbast växande energikällan i världen, men fossila bränslen står fortfarande för tre fjärdedelar av det totala energibehovet 2035, om man antar att de nuvarande politiska strategierna förblir oförändrade, säger Richard Newell på EIA.

Asien på uppgång

Rapporten visar också att världens energiförbrukning kommer att öka med 49 procent mellan 2007 och 2035. I framtidsscenariot som EIA målar upp har länder återhämtat sig från lågkonjunkturen och den tillfälliga nedgången i energikonsumtion har återgått till en ökande förbrukning.

En annan slutsats i rapporten är att koldioxidutsläppen förväntas öka med 43 procent mellan år 2007 och 2035. En stor del av ökningen kommer att äga rum i utvecklingsländerna och då särskilt i Asien.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.