Verktygslåda för en cirkulär ekonomi

Från tidningen Att samla konkreta verktyg som underlättar arbetet med att skapa cirkulära affärsmodeller. Det är syftet med en ny rapport.

Verktygslåda för en cirkulär ekonomi
Ada Elmgart

De senaste åren har ett flertal handledningar publicerats med tips till verksamheter som vill förflytta sig mot en cirkulär ekonomi. En del av dem innehåller förslag på verktyg som kan användas för att göra cirkulär affärsutveckling konkret. Däremot har det inte funnits någon sammanställning av vilka verktyg som finns, förrän nu. På beställning av nätverket Cradlenet har konsultföretagen Esam och Inno AG scannat av området. Med hjälp av en expertgrupp bestående av Cradlenet och flera företag från bland annat fastighetsbranschen och handeln, har de sedan utvärderat befintliga verktyg och sammanställt en lista över de mest användbara. De har också definierat var i affärsprocessens olika steg det saknas verktyg idag.

– Det här är en förstudie och på sikt är vår målsättning att ta fram en komplett verktygslåda med hjälpmedel som baseras på de olika stegen i en affärsprocess, från nulägesanalys till produktutveckling och försäljningsprocesser, berättar Michiel van Noord, konsult på Esam och en av författarna till rapporten.

Konkretisera

I studien har man också undersökt vanliga utmaningar i övergången mot cirkulära affärsmodeller. En sådan är att det kan saknas efterfrågan från marknaden för cirkulära erbjudanden. I utvecklingsprocessen är det därför viktigt att ha en dialog med kunder om vilka värden de eftertraktar. I en cirkulär intressentanalys bör man dessutom ta in miljö och samhälle som ytterligare intressenter och utmana sig själv.

– Det behövs också verktyg som ger stöd i hur man kan gå tillväga för att förbereda marknaden, säger Michiel van Noord.

Olika verksamheter

Hur ett företags cirkulära affärsmodell ser ut skiljer sig förstås mellan olika verksamheter. Vissa kanske kan sälja sina produkter som en tjänst, andra sälja vidare sina avfallsströmmar. Även om affärsmodellerna ser olika ut är verktygen intressant nog relativt allmängiltiga.

– Självklart behöver man hitta sin plats i värdekedjan och den kan se olika ut, men utvecklingsprocessen är mer lik än vad man tror, säger Michiel van Noord.

I höst blir förstudien klar, men målsättningen är att arbetet ska fortsätta.

– Nu vill vi koppla företag till oss som vill vara med och testa verktygen så att vi kan utveckla modellen vidare, säger Michiel van Noord.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.