Verktyg: Så kan samhället skyfallsanpassas

Klimatanpassning I takt med att klimatet förändras väntas extrema skyfall bli allt vanligare, vilket kan få förödande konsekvenser. Därför har SMHI tagit fram ett nytt verktyg ska göra det enklare att förutspå framtida skyfall och klimatanpassa samhället.

Verktyg: Så kan samhället skyfallsanpassas
Foto: Adobe Stock.

Bakom verktyget Skyfallsstatistik: Regional statistik för extrema korttidsregn ligger flera års hydrologisk forskning på SMHI.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Verktyget, som är en webbaserad tjänst, visar både regional historisk statistik samt ger framtida uppskattningar av hur skyfallens intensitet kommer att utvecklas utifrån olika klimatscenarier.

– Informationen kan till exempel användas för planering av samhällets infrastruktur, skyfallsmodellering och klimatanpassningsfrågor, säger Jonas Olsson, forskare inom hydrologi och projektledare på SMHI i en kommentar.

Verktyget riktar sig främst till professionella aktörer, inom bland annat kommuner och länsstyrelser, men kan också användas av privatpersoner.

Sju års forskning bakom tjänsten

Forskningen som ligger till grund för verktyget tog fart redan 2016 då forskare vid SMHI såg ett behov av bättre information om skyfall. 2017 publicerade SMHI rapporten Extremregn i nuvarande och framtida klimat innehållandes 20 års data från nästan 140 automatstationer, jämnt fördelade över landet.

– All denna data gjorde att vi hade goda förutsättningar för att analysera korta intensiva skyfall och deras statistiska egenskaper som hur ofta och var de inträffar, säger Jonas Olsson i en kommentar.

Utöver detta har även SMHI:s forskare analyserat klimatdata.

– Här har vi använt oss av olika scenarier för att beräkna framtida klimatförändringar och för att bedöma hur skyfallen ökar med tiden för olika utsläppsnivåer, säger Jonas Olsson i en kommentar.

Utifrån datan har nu forskarna, med hjälp av SMHI:s webbutvecklare, tagit fram det nya webbaserade verktyget.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.