Ta hjälp av ekosystemen i stadsplaneringen

Byggbranschen Om vi tar hjälp av ekosystemtjänster i stadsplaneringen står vi bättre rustade mot ett förändrat klimat. Projektet C/O City har tagit fram konkreta verktyg och en handbok som ger hjälp på vägen.

Ta hjälp av ekosystemen i stadsplaneringen
WSP

Det är i samband med mässan Building Sustainability Sweden den 10–11 november som resultatet av två års arbete nu presenteras. Med stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som testyta har projektet C/O City utvecklat flera olika planeringsredskap. Med hjälp av grönområden som levererar ekosystemtjänster ska framtidens städer rustas för ökade mängder regn, minska stadens buller, främja den biologiska mångfalden och klara värmeböljor bättre. Ett plus blir en vackrare och hälsosammare stadsmiljö.

Resultatet redovisas i form av en handbok, olika planeringsverktyg och en databas med fakta om bland annat hur dagvatten kan hanteras och buller minskas. Verktygen läggs fortlöpande upp på projektets hemsida till och med december då det avslutas.

Bred målgrupp

Projektet är finansierat av Vinnova och har letts av Stockholms stad. Experter från många olika håll, till exempel WSP, NCC och White arkitekter, har bidragit med kunskap.

Anna Larsson på konsultbyrån U&We har varit delaktig i arbetet som hon tror kan vara till nytta för många.

– Det vänder sig till alla aktörer: beställare, arkitekter, byggherrar, byggbolag och självklart kommuner och städer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.