Växtzoner flyttas en meter i timmen

I och med ett varmare klimat är ett tänkbart scenario att Sverige om några år har ett klimat som liknar det som finns i södra Tyskland. Det ställer jordbruket inför utmaningar som skyfall, torka och nya arter skadedjur.

Växtzoner flyttas 
en meter i timmen

Växtzonerna som vi känner dem håller radikalt på att ändras. Med en meter i timmen förflyttas gränserna för vilka växter och djur som kan trivas på vilken breddgrad. Med den takten är det rimligt att tänka sig att Sverige i slutet av 2000-talet kommer att ha ett klimat som liknar det som idag finns i södra Tyskland.

Under ett möte i Vreta Kluster berättade Erik Ernerudh från SMHI om framtida scenarier. Oavsett om vi kan minska påverkan av växthusgaser eller ej så kommer vintrarna bli allt mer milda, torka vanligare och kraftiga skyfall en del av vardagen. Förändringarna innebär både möjligheter och problem för skogs- och jordbruket.

– Det varmare klimatet gör att växtsäsongen förlängs vilket gynnar avkastningen. Det gör också att vi kan odla andra typer av grödor som inte varit möjligt tidigare. Men klimatförändringarna innebär naturligtvis ökade risker kopplat till skyfall som kan leda till skördeskador och igensatta dräneringssystem. Värmen i sig kan leda till att vi kommer att drabbas av fler och nya skadegörare som svampar, virus, bakterier och insekter, förklarade Erik Ernerudh.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.