Växthusgashalter i atmosfären slår rekord

Utsläppen av växthusgaser har minskat under det här året, till stor del på grund av den ekonomiska krisen. Men koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka. Enligt FNs Världsmeteorologiorganisation WMO var halterna under 2008 de högsta sedan förindustriell tid. Siffrorna presenterades i veckan i WMOs rapport Greenhouse Gas Bulletin.

Rapporten visar att koldioxidhalten i fjol var 385,2 ppm, en ökning med 2 ppm från året innan.

Sedan 1750 har koldioxid bidragit mest av alla växthusgaser till den globala uppvärmningen och halten av växthusgasen i atmosfären har ökat med 38 procent, främst på grund av mänskliga aktiviteter såsom avskogning, utsläpp av fossila bränslen och förändringar i markanvändning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.