Växtförädling kan minska utsläppen

Jordbruket orsakar stora utsläpp av lustgas och metan. Ny forskning visar att vilda släktingar till våra vanliga spannmål kan bli lösningen. Dessa grödor bildar nämligen inte lika mycket växthusgaser i jorden.

Växtförädling kan minska utsläppen

Det är professor Sara Hallin vid Sveriges Lantbruksuniversitet som forskat om hur lustgas och metan bildas och återbildas av markens mikroorganismer. Plantan i samspel med mikroberna i marken påverkar hur mycket gaser som bildas i jorden. Vissa växter har specifika egenskaper som gör att det produceras mindre andel växthusgas runt dem.

– I framtiden kan vi kanske ta fram nya grödor som kan minska utsläppen av växthusgaserna från jordbruket, säger Sara Hallin.

Kunskapen har redan kommit till användning genom att utsläppssnåla gener från en vild vetesläktning överfördes till odlat vete. Nu står råg och korn på tur.

– Det är ett spännande forskningsområde som banar väg för möjligheten att dämpa utsläppen av växthusgaser från jordbruket. Nu har vi verktyg för att kunna utveckla grödor för en hållbar produktion av livsmedel och biobränslen, säger Sara Hallin.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.