Växande vetenskapligt intresse för elektrifieringens målkonflikter

Forskning Forskning kring målkonflikter mellan elektrifiering, mineralbrytning och miljö får allt mer pengar.
”Vi ser ett snabbt händelseförlopp. Den här forskningen är viktig för att det är lätt att missa konflikter mellan olika miljömål”, säger en vd på en stor forskningsstiftelse.

Växande vetenskapligt intresse för elektrifieringens målkonflikter
Mistras vd Anna Jöborn.

Klimatomställningen kräver elektrifiering och elektrifiering kräver metaller och mineral. Men brytning av metaller innebär i sin tur stora miljörisker genom de ingrepp i miljön som sker. Med dessa målkonflikter som bakgrund öppnar nu forskningsstiftelsen Mistra en utlysning för forskning kring hur vi kan få en hållbar tillgång till innovationskritiska råvaror.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi ser ett väldigt snabbt händelseförlopp. Den här forskningen är viktig då det är lätt att missa konflikter mellan olika miljömål. Det finns flera nya miljöproblem som kan uppstå i framtiden. Det är så klart bra att vi vill lösa klimatkrisen och gå över till fossilfritt. Men, det gör att vi måste ha nya metaller och mineraler, vilket i sig kan skapa nya miljöproblem och nya etiska och sociala utmaningar, säger Anna Jöborn, vd på Mistra, till Miljö & Utveckling.

Flera forskningsprojekt på gång

Det råder inget tvivel om att intresset av de här frågorna växer. Vid sidan av Mistras kommande utlysning, som läggs fram någon gång i februari, bedrivs det projekt kring frågorna på IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Stiftelsen för strategisk forskning har också gjort en utlysning om 60 miljoner kronor med ett liknande tema. Frågorna har också utretts av regeringen och nyligen publicerades ett betänkande.

Även om det bedrivs mycket forskning kring frågorna menar Anna Jöborn att Mistras nya utlysning behövs då den har ett annat fokus än övrig forskning.

– Den forskning vi nu vill finansiera ska ha ett större fokus på samhällsvetenskapliga och humanistiska frågor. Det handlar om etik, målkonflikter och geopolitiska dimensioner. Det ser vi inte att det finns något annat större sammanhållande program för. Vi tycker att det är angeläget just nu.

Sammhällsvetenskapligt fokus

Anna Jöborn konstaterar att det finns mycket forskning på teknik och naturvetenskap där det tas fram ny metodik.

– Men vi anser att det krävs mer eftertanke här och att man får forskningsunderlag och kunskap i den debatt som pågår.

Utlysningen ska gå till ett forskningsprogram med en budget på högst 20 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Vid sidan av kravet att forskningen ska analysera intresse- och målkonflikter kring nyetablering, expandering och återvinning av metaller vill man också att forskningen ska leverera förslag på hur mål- och intressekonflikter kan lösas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.