Växande intresse för grön it

Allt fler svenska företag och organisationer satsar på att ta fram och följa upp strategier för att öka användandet av it som miljöteknik. Det framgår av senaste Grön IT index.

Växande intresse för grön it

Idag uppger allt fler företag att man tar hänsyn till miljöaspekter, både när man skaffar och använder it. Något som anses vara ett resultat av att ämnet har mognat och att kunskapen om möjligheterna ökat.

– Grön it har varit en aktuell fråga under några år. Sedan 2007, när begreppet började användas på riktigt, har frågan gått från att handla i princip uteslutande om virtualisering av servrar och tunna klienter till att idag omfatta flera viktiga frågor om hur it kan användas som miljöteknik, säger Niklas Zandelin, vd för analys- och konsultbolaget Exido.

Fler med proaktiv policy

Årets index visar också en kraftig ökning av arbetet med att ta fram, utveckla och följa upp en grön it-policy. Andelen ”gröna företag” har växt med över 50 procent jämfört med i fjol. Framför allt blir det allt vanligare att lyfta ut frågan ur den övergripande miljöpolicyn till en specifik, mer proaktiv.

Enligt Niklas Zandelin är det stora flertalet medvetna om it:s negativa miljöpåverkan. Dels i fråga om produktion, leverans och drift, dels rörande återvinning. Redovisningen av detta ligger emellertid fortfarande på en relativt låg nivå.

–  Under 2010 uppger 18 procent av företagen att de redovisar it:s miljöpåverkan. Detta sker framförallt som en del av övergripande miljöredovisning och är vanligare bland tillverkande företag (industri) än bland till exempel tjänsteföretag, avslutar Niklas Zandelin.

Fakta

Grön IT index

GITindex kartlägger i vilken utsträckning grön it implementeras i företag och organisationer utifrån fyra områden:

• Insikt – om organisationen i sina it-investeringar tar hänsyn till miljöeffekter.

• Handlingsplan – om organisationen har en strategi för grön it.

• Efterlevnad – i vilken grad organisationen agerar utifrån sin strategi och följer policys.

• Utvärdering – om organisationen har uppsatta mål för arbetet med grön it. Även i vilken mån åtgärder utvärderas och mäts mot dessa mål.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.