Vattenpris till Rita Colwell

Dr Rita Colwell, professor vid University of Maryland och Bloomberg School of Public Health, USA, har tilldelas Stockholm Water Prize 2010. Hon får priset för sin forskning om förebyggandet av vattenburna infektionssjukdomar som hjälpt till att skydda miljoner människors liv och hälsa.

Vattenpris till Rita Colwell

Rita Colwell har framförallt bidragit till att förhindra spridningen av kolera, en vattenburen sjukdom som smittar mellan 3 och 5 miljoner människor och leder till uppskattningsvis 120 000 dödsfall varje år. Hennes arbete har också lagt grunden till den metod som används världen över för riskbedömning av miljörelaterade sjukdomar och infektionssjukdomar.

Rita Colwell har också visat hur klimatförändringar, extremt väder, förändrade havsströmmar och andra ekologiska processer kan skapa förutsättningar som gör det möjligt för infektionssjukdomar att spridas och på så vis bidragit till att skapa förebyggande riktlinjer för att minska antalet sjukdomsutbrott. Hon har författat eller varit medförfattare till 17 böcker och mer än 700 vetenskapliga artiklar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.