Vattenfalls ordförande talar ut

Förväntningarna på CCS har inte infriats, biomassaprojektet i Liberia blev ett misslyckande och företaget engagerar, förargar och skapar rubriker. I en debattartikel skriver Vattenfalls styrelseordförande om bakslagen.

Vattenfalls ordförande talar ut

”Min utgångspunkt är ändå att styrelse och ledning efter bästa förmåga verkat för Vattenfalls bästa” skriver Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Bland det statliga bolagets bakslag lyfter han fram ambitionerna att fånga in och lagra koldioxid, så kallad CCS. Han konstaterar att de koleldade kraftverken under överskådlig tid kommer leda till betydande koldioxidutsläpp. Därtill skriver han om satsningen på biomassa i Liberia, ett projekt som fick läggas ned och som av organisationen Swedwatch kallats för ett mardrömsscenario. Det ledde både till miljardförluster för Vattenfall och att lokala bönder lämnades med skövlade plantage.

Att företaget både engagerar och förargar tror Lars G Nordström kan bero på att det skapats höga förväntningar som inte infriats men också att ett statligt företag med en så bred produktionsportfölj är en måltavla för kritik. Han påpekar att det är lätt att vara efterklok. Styrelsen har agerat utifrån företagets och ägarnas bästa med den kunskap som funnits tillgänglig, men utfallet har inte blivit det avsedda.

Att konsolideringen av den europeiska energisektorn har bromsats menar Lars G Nordström har påverkat affärsläget för Vattenfall. Att inte kunna överföra el över landgränserna begränsar fördelarna med att äga många anläggningar i Europa. Han lyfter även fram det europeiska systemet för utsläppshandel som ett misslyckande. Istället för högre elpriser har det skett en global prispress på energi, bland annat genom den snabba utvinningen av skiffergas i USA.

Men ett nytt kapitel har börjat, skriver Lars G Nordström. För att komma till rätta med problemen har Vattenfall bland annat arbetat med tydlighet i ersättningssystemen och framöver kommer man fortsätta med att hitta nya vägar för att sänka koldioxidutsläppen till 65 miljoner ton fram till 2020. Vattenfall öppnar även upp för avyttringar och samägande av energianläggningar, skriver han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.