Vattenfalls koncernchef försvarar kolkraften

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson lyfter i förordet till Vattenfalls fjärde hållbarhetsredovisning fram ambitiösa planer på att halvera utsläppen av koldioxid till 2030 jämfört med basåret 1990. Men samtidigt försvarar han Vattenfalls kolkraft.

”Den enkla sanningen är att kol kommer att fortsätta att spela en central roll för energiförsörjningen under den framtid vi kan överblicka, men det faktum att Vattenfalls anläggningar i Tyskland och Polen idag nästan helt baseras på kol betyder inte att vi stillatigande accepterar klimatpåverkan. Vi arbetar stadigt med att minska utsläppsnivåerna genom att förbättra effektiviteten i våra anläggningar och införa ny, modern teknik” konstaterar han.

I hållbarhetsredovisningen pekar man på flera positiva resultat år 2006, bland annat att bygget av ”det CO2-fria kraftverket” har påbörjats, att stora vindkraftanläggningar har förvärvats i Danmark, att Vattenfall rankats som Bästa arbetsgivare i Sverige.

Näringsdepartementet rankade Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2005 som bäst bland de statliga företagen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.