Vattenfall säkrar tillgång på vindkraftverk

Vattenfall och Siemens tecknar ett tvåårigt ramavtal för leveranser av vindkraftverk. Under 2009 och 2010 ska Vattenfall köpa vindkraftverk från Siemens på 170 MW, till ett ordervärde på 1,6 mdr kronor. Avtalet är, enligt Vattenfall, unikt i Norden och en grundförutsättning för utbyggnaden av vindkraft.

– Avtalet gör att vi kapar leverantörsflaskhalsen för vindkraftverk. Det ger oss förutsättning att genomföra satsningen med att öka andelen förnybar energi genom en utbyggnad av vindkraft, uppger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

Vattenfalls mål är att bygga ut den nordiska vindkraftproduktionen med 8 TWh inom en tioårsperiod. Det motsvarar omkring 1 000 vindkraftverk och hushållsel till 1,6 miljoner hem.

Vattenfall undersöker lämpliga områden för vindkraftsetableringar både på land och till havs i Norden. Nyligen startade elproduktionen för Lillgrund vindkraftpark, Sveriges hittills största och den tredje största till havs i världen. Vattenfall har idag ett tjugotal större vindkraftprojekt igång. Antalet ökar varje månad. Det kräver tillgång på vindkraftverk i hård konkurrens med andra energiföretag och entreprenörer i Europa och världen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.