Vattenfall kan sälja kolkraftverken

Vattenfall får en ny strategisk inriktning. Den nya linjen ska göra det möjligt att avyttra verksamheter som inte stöder målet om att minska CO2-intensiteten.

Vattenfall kan sälja kolkraftverken

”En utmanande marknadssituation”. Så beskriver Vattenfall den bakomliggande kraften som nu gör att företaget byter strategi. Flera aspekter ingår i den nya strategin, bland annat nedskärningar, processförbättringar inom drift och underhåll men också övergripande miljöstrategiska beslut.

Mer förnybart

Vattenfalls nya inriktning ska förutom att ge företaget ökad vinst och minskade skulder också leda till ”minskad CO2-exponering”. I informationsmeddelandet beskrivs just detta som att Vattenfall ska se över möjligheten att kunna avyttra verksamheter som inte stöder den nya strategin. Vattenfall har länge kritiserats för sina koldioxidintensiva kolkraftverk i Tyskland men också i flera andra länder.

Företaget vill istället växa inom energislag med lägre klimatpåverkan. Här nämns inte bara vindkraft, biomassa och vattenkraft utan även kärnkraft och den fossila naturgasen. Elektricitet, värme och gas blir fortsatt tre viktiga produkter i verksamheten. Fokus ligger geografiskt sett på Sverige, Tyskland och Nederländerna.

– Efter en tid av intensiv tillväxt är det nu tid för konsolidering. Vattenfall kommer att minska sin CO2-exponering och bli ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion, säger Lars Westerberg, styrelseordförande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.