Vattenfall gjorde storvinst på utsläppshandel

En ny granskning visar att Vattenfall har investerat i tveksamma CDM-projekt som kan ha ökat snarare än minskat utsläppen. Samtidigt har de gjort hundratals miljoner i vinst på att sälja utsläppsrätter, skriver Veckans Affärer.

Flera bolag som FN nu utreder tros ha utnyttjat CDM-systemet och på så vis tjänat mer pengar på det än sin egentliga produktion. Det handlar om industrigasprojekt i bland annat Kina, där bolag misstänkts ha maximerat sina utsläpp av den potenta växthusgasen HFC23 för att få fler utsläppskrediter att sälja till Europa. Investeringar i dessa projekt kan i själva verket alltså öka utsläppen globalt snarare än minska dem.

Veckans Affärers granskning visar att av 6,7 miljoner ton utsläppsrätter som Vattenfall löste in i fjol kommer 83 procent från de tveksamma industrigasprojekten. Därtill har Vattenfall investerat i en fjärdedel av de projekt som FN just nu tittar närmare på och som kan ha fuskat för att tjäna mer pengar. En bra affär som har gett hundratals miljoner kronor i vinst för Vattenfall.

Jan Johansson, miljöansvarig på Vattenfall, säger till tidningen att företaget noggrant undersöker de projekt man går in i.

Det är en blåsig miljövecka för Vattenfall. I veckan rapporterade Greenpeace att företaget beslutat om att starta fem nya brunkolsbrott i Tyskland.

– Regeringen måste på allvar förhindra att Vattenfall löper amok med ständigt nya investeringar i fossila bränslen. Regeringen måste förtydliga det statliga bolagets ägardirektiv och täppa till alla kryphål i deras nya strategiska inriktning, säger Martina Krüger på Greenpeace.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.