Vattenfall föreslår global handel med utsläppsrätter

Vattenfalls vd Lars G Josefsson vill ha ett globalt system för handel med utsläppsrätter. Han menar att det är nödvändigt att ha en så global prissättning som möjligt på koldioxidutsläpp och att detta är något som marknadskrafterna hanterar bäst. Detta föreslog han vid ett ministerdialogmöte med internationella energiministrar och direktörer för globlat verksamma företag i New York tidigare i veckan då FNs kommission för hållbar utveckling höll sitt fjortonde möte.

– Det är helt klart att vi drastiskt måste sänka den nuvarande nivån av CO2-utsläpp. Mest brådskande är att skapa ett trovärdigt, stabilt och förutsebart långsiktigt ramverk som definierar hur reduktioner kommer att åstadkommas, förklarar han.

Lars G Josefsson presenterade också ”3C”, Curbing Climate Change, ett globalt initiativ från ledare inom näringslivet för att bekämpa klimatförändring. Företag som ansluter sig till den planen åtar sig att skapa och verka för en väg mot ett samhälle med låga utsläpp. Han anser att näringslivets ovilja att ta klar ställning till klimatförändringen måste brytas.

– Istället för att låta sig dras med av samhället bör ledare inom näringslivet vara pådrivande och på ett positivt sätt integrera klimatförändringsfrågor i marknads- och handelsvärlden i global skala.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste