Vattenfall bäst på hållbarhetsredovisning

Vattenfall,Trelleborg, Green Cargo och SAS har tilldelats pris för Sveriges bästa hållbarhetsredovisning 2006 av FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Vattenfall och Trelleborg vann i kategorin fristående hållbarhetsredovisning, Green Cargo i kategorin hållbarhetsredovisning i förvaltningsberättelse och SAS i kategorin hållbarhetsredovisning i tryckt årsredovisning.

Juryn bedömde de fyra företagen som goda exempel inom ett område där svenska företag i en europeisk jämförelse är fortsatt svaga.

– Analytiker och investerare efterfrågar nu den icke-finansiella informationen, men det är endast en handfull svenska börsföretag som lämnar bestyrkta och därmed kvalitetssäkrade hållbarhetsredovisningar, konstaterar Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers som samordnat juryns arbete.

Priset delades ut på Finforum, en mötesplats för ekonomichefer, finansanalytiker, revisorer och informatörer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.